CeBeDeM

CeBeDeM

ontlenen van partituren

De muziekbibliotheek bevat in principe alle uitgegeven en onuitgegeven werken van de leden. Ze is open, liefst na (telefonische) afspraak, op maandag, dinsdag en donderdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00, en op vrijdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u00. In de leeszaal en de luisterstudio kunnen de partituren en de opnamen uit de bibliotheek geconsulteerd worden. Unieke partituren mogen enkel ter plaatse ingekeken worden. CeBeDeM heeft van 2.400 werken het orkestmateriaal ter beschikking voor verhuur.

Bibliotheekexemplaren mogen nooit gebruikt worden voor publieke optredens of opnames. In het geval van commercieel gepubliceerde werken wordt men rechtstreeks naar de uitgever doorverwezen. Voor de door CeBeDeM gepubliceerde werken worden de uitvoerders vriendelijk verzocht om de uitgave te kopen (kamermuziek en orkestpartituur) of om het orkestmateriaal te huren.

F.A.Q. : Hebt u nog vragen over onze bibliotheek? Raadpleeg de F.A.Q. [pdf].

U kunt dit formulier gebruiken om partituren te ontlenen volgens de hieronder vermelde voorwaarden :

Klant

OntleningUitleningsreglement
  • De uitleningstermijn van de Cebedem-bibliotheek bedraagt 1 maand, eenmalig verlengbaar met eenzelfde periode.
  • Partituren per post terugbezorgd moeten aangetekend verstuurd worden.
  • Voor partituren die na twee maanden niet werden terugbezorgd, wordt een boete van €5,00 aangerekend. Elke volgende maand vertraging geeft aanleiding tot een bijkomende boete van €2,50.
  • Elke partituur die na drie herinneringen niet is terugbezorgd, zal automatisch als verloren worden beschouwd en per partituur zal een factuur van €50,00 voor deelname in de kosten aan de ontlener worden toegestuurd.
  • Partituren en partijen worden uitgeleend op voorwaarde dat ze niet gekopieerd, gereproduceerd of aan derden uitgeleend worden.