CeBeDeM

CeBeDeM

huur orkestmuziek

U kan dit formulier gebruiken om materiaal te huren of om een prijsaanvraag te krijgen. Gelieve er rekening mee te houden dat alle secties moeten ingevuld worden om elke vertraging in de verwerking van uw aanvraag te vermijden.

Contact

Informatie over het werk

(gebruik een afzonderlijk formulier voor elk werk)

      

voor :

 
 
 

(Indien de leveringstermijn minder dan 14 dagen bedraagt, verstuur dit formulier en gelieve ook contact op te nement met de bibliotheek op het nummer +32 [0]2 230 94 30.)

 

Voor een bestelling i.m.v. huur, zijn volgende details ook vereist :
Reglement huur :

  1. In geval van annulatie van de productie, zal een schadeloosstelling van 20 % worden aangerekend indien het materiaal ons terugbezorgd wordt vóór de voorziene datum van uitvoering.
  2. Een uitvoering zal niet als geannuleerd worden beschouwd als het materiaal ons terugbezorgd wordt na de voorziene datum van uitvoering.
  3. Het is verboden op de orkestpartijen annotaties aan te brengen en, in het algemeen, ze op welke manier dan ook te beschadigen. Reconstructie- en herstellingskosten zullen worden aangerekend.
  4. Partituren en materialen die per post worden terugbezorgd, moeten per aangetekende zending teruggestuurd worden.
  5. Partituren of orkestmaterialen die na drie herinneringen niet zijn terugbezorgd, zullen automatisch als verloren worden beschouwd, en reconstructiekosten zullen worden aangerekend.