CeBeDeM

CeBeDeM

index
van de aangesloten componisten

ROSSEAU, Norbert

Norbert ROSSEAU werd op 11 december 1907 geboren te Gent, als zoon van twee circusartiesten: Max Rosseau en de Italiaanse Stella Lussie. Van hen (zijn moeder studeerde piano aan het conservatorium van Gent en zijn vader was violist en muzikale clown) ontving Norbert zijn eerste muzikale lessen. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak vluchtten ze naar Italië en daar kreeg Rosseau les van Piramo, een vooraanstaand zigeunerviolist. Als wonderkind ("il piccolo celebre violinista") doorkruiste hij heel Italië en gaf hij recitals tot na de Eerste Wereldoorlog. In Italië kreeg hij ook zijn muzikale opleiding: compositie bij Giuseppe Mulè, orgel bij Fernando Germani en piano bij Silvestri. Na het behalen van zijn diploma in het conservatorium van Rome vervolmaakt hij zich in compositie bij Ottorino Respighi.

Rond 1934 studeerde Rosseau psychologie en filosofie in Gent. Aan zijn loopbaan als vioolvirtuoos komt plots een einde door een kwetsuur aan zijn rechterhand die hij in 1940 gedurende zijn krijgsdienst had opgelopen.

Na de Tweede Wereldoorlog leert Rosseau de concrete en elektronische muziek kennen en volgt hij meerdere cursussen in Darmstadt en aan het IPEM te Gent. Samen met Louis De Meester was hij de eerste componist in Vlaanderen die dodecafonische (pas na de Tweede Wereldoorlog!) en elektronische muziek componeerde.

Verschillende composities van Rosseau zijn bekroond en meermaals worden zijn werken uitgevoerd voor de radio en in concertzalen.

In tegenstelling tot de meeste componisten is hij nooit verbonden geweest aan één of andere instelling zoals een conservatorium, een orkest of radio.

WERK
Rosseau zegt zelf dat er wat stijl betreft geen periodisering mogelijk is in zijn werk. Hij was soms tegelijkertijd aan meerdere werken bezig in een totaal verschillende stijl. Zijn eerste belangrijke composities, namelijk de Suite agreste (1937) en H_O (1939) liggen in het verlengde van zijn studies in Italië en bevatten zowel impressionistische als expressionistische stijlkenmerken. Na 1940 heeft hij meer belangstelling voor het oratorium, o.a. Inferno (tijdens de oorlogsjaren geschreven op tekst van Dante) en L'An Mille (midden '40). Op dat moment was er van experiment bij Rosseau nog geen sprake.

In 1952 componeert hij het oratorium Maria van den Kerselaar ter gelegenheid van de 500 everjaardag van de bedevaart naar O.L.Vrouw van Kerselare bij Oudenaarde. Onder invloed van zijn contacten met de "Schola Cantorum" van de St.-Baafskathedraal te Gent schrijft hij in de volgende twintig jaar nog verschillende grote koorwerken zoals onder meer het Evangelie volgens Johannes (1965), Het lied van de vriend en zijn wijngaard (1967), Stenen en brood (1972) en het Passieverhaal volgens Mattheus (1970-73). Dit laatstgenoemde werk wordt traditioneel elk jaar op Goede Vrijdag in de St.-Baafskathedraal van Gent uitgevoerd.

In 1947 kunnen we echter spreken van een keerpunt: in op.38 houdt hij totaal geen rekening meer met de algemeen geldende regels, wat voor hemzelf een ware "bevrijding" betekent. Rosseau's analyse van op.38 leidde tot een studie van de dodecafonie die hij in een groot aantal composities zal toepassen, zoals o.a. in de Sonatine, op.41 voor altviool en piano (1949), het Postludio, op.81 voor orgel (1962) en het Pianokwartet opus posthumus (1975). In zijn benadering van de twaalftoonstechniek probeert hij het idee van het thematische denken en een consonante harmonie te behouden. Hij stelde een twaalftonenreeks samen die het mogelijk maakte om vier consonante akkoorden te vormen: twee kleine en twee grote tertsakkoorden. Met dit materiaal bouwde hij een harmonisch systeem op dat aan de basis lag van verschillende composities zoals zijn Eerste Symfonie (1953), een Mis voor acht stemmen en contrabas (1953), de Variations pour orchestre (1962), 24 vocalises dodécaphoniques (1955), Trois jouets (1955) en het oratorium Maria van den Kerselaar (1951).

Tot 1960 maakt Rosseau overwegend gebruik van dodekafonie. Daarna stapt hij geleidelijk over naar de electronische en de concrete muziek. Reeds voor de oorlog experimenteerde Rosseau op dit terrein. Samen met een bevriend technicus ontwierp hij toestellen met het oog op elektronische realisaties. Door geldgebrek en een tekort aan aangepast technisch materieel zijn deze experimenten echter uitgesteld. In 1957 bezocht hij het "Centre des recherches radiophoniques" te Parijs om de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van elektronische en concrete muziek te leren kennen. De oprichting van het I.P.E.M. (het Instituut voor Psycho-acustica en Elektronische Muziek) in 1962, die gegroeid is uit een samenwerking van de Gentse universiteit en de toenmalige BRT, was van grote betekenis voor iedereen die belangstelling had voor elektronische muziek. Er vonden voordrachten en concerten plaats en er werd functionele muziek geproduceerd voor televisie en film. Zo schreef Rosseau ook elektronische muziek als begeleiding bij gedichten van Bertien Buyl (De Twee, Weerty en Klokhuisruimte, 1964) en Adriaan Magerman (Ode aan Gent - Impromptu, 1969). In 1967 componeerde Rosseau de Elektronische Mis voor O.L.H.-Hemelvaart, die geheel elektro-akoestisch is opgebouwd. Het materiaal voor deze mis (die een Introitus, Kyrie, Gloria enz. bevat) bestaat uit vervormde bandopnamen van knapenstemmen, klanken van kristallen glas en neertikkende waterdruppels.

Verder was Norbert Rosseau ook lid van "Spectra", een beweging die ontstaan is vanuit het I.P.E.M en waarin Louis De Meester een prominente rol heeft gespeeld. Hier wordt vooral de nadruk gelegd op de experimentele muziek en de samenwerking tussen cultuur en wetenschap, de dialoog tussen componisten en ingenieurs.

Rond 1963 schreef Rosseau enkele monofone werken, eenstemmige composities voor groot orkest zonder één enkel akkoord of meerstemmigheid. De spanning moet hier vanuit de melodie komen. Rosseau baseerde zich hierbij op de muziekgeschiedenis; de zuivere monodie of monofonie (zoals in het gregoriaans, het volkslied en sommige trouvèreliederen) was hierbij zijn uitgangspunt. In de Sinfonia liturgica (zijn tweede symfonie) uit 1961 is de enige samenklank een octaaf. De melodie, gezongen door vier solisten en een vierstemmig gemengd koor) bevat echter een uitermate grote ambitus (tot vier octaven) en wordt zeer gevarieerd gekleurd door het orkest. Het werk is oorspronkelijk zonder maatstrepen geschreven (cf. het gregoriaans), de maatstrepen werden pas later toegevoegd om het samenspel te vereenvoudigen en hebben dus geen enkele ritmische betekenis. Dezelfde techniek wordt ook toegepast in zijn Evangelie volgens Johannes (1965), een passieverhaal voor solisten en vierstemmig koor a-capella.

SELECTIEVE WERKENLIJST
- Orkest: Symfonie, Suite agreste, op.20 (1935), H_O, op.22 (1938), Symfonische Variaties, Concerto à cinq (voor blazerskwintet en orkest), Concertino (voor piano en strijkers), Concertsonate (voor kamerorkest), op.64 (1957)
- Orgel: Salve Regina, Op.79 (1961), Preludio, Interludio en Postludio, op.81 (1962)
- Oratorium: Inferno, op.23-25 (1940-44), L'An Mille, op.32 (1946), Sinfonia Liturgica, op.73 (1961), Zeepbellen (voor kinderkoor en kamerorkest), op.69 (1959), Maria van de Kerselaar, op.44 (1951)
- Opera: Sicilienne, op.39 (1948)
- Koor: Ave Maria, op.43 (1950), Dédicace, op.51 (1954), Stabat Mater, op.67 (1957), Blues en Fuga, op.102 (1968)
- Elektronische werken: De Twee (voor mezzosopraan en bandopnemer), op.89/1 (1964), Electronische Mis (stereo bandopname), op.100 (1967), Ode aan Gent - Impromptu (stereo bandopname), op.106 (1969)

BIBLIOGRAFIE
- DELAERE, M., Pioniers van de Nieuwe Muziek (1920-1950), in Nieuwe Muziek in Vlaanderen, uitg. dr. M. DELAERE, Y. KNOCKAERT en H. SABBE, Brugge, 1998, p.5-33.
- DELEU, F., Norbert Rosseau (1907-1975), Oudenaarde - Gent, 1984.
- MERTENS, C., Hedendaagse Muziek in België, Brussel 1967.

DISCOGRAFIE
- In Flanders' Field, vol.4 (Diederik Suys, altviool en Filip Martens, piano), Phaedra 92004.
- The Flemish Connection - Orchestral Music (Vlaams Radio Orkest o.l.v. Jan Latham-Koenig), MMP 024.

[© 2002 Kristien Heirman, voor MATRIX]

werken

 • Adeste Fideles op. 65/1, 1957
  Sopraan solo en gemengd koor a cappella 00:04:00
 • Adoro Te op. 65/4, 1957
  koor a cappella 00:03:30
 • Au son des clairons, 1932
  piano 00:04:00
 • Ave Maria op. 43, 1950
  koor a cappella 00:02:00
 • Ave Verum op. 65/2, 1957
  koor a cappella 00:03:00
 • Bedelen in de zomer op. 3/66C, 1966
  middenstem en piano 00:02:00
 • Bericht aan een arkeneel op. 4/71, 1971
  Mezzosopraan en kamerorkest 00:11:00
 • Blues op. 2/68A, 1968
  gemengd koor a cappella 00:03:30
 • Bluette op. 72, 1959
  gemengd koor a cappella 00:05:00
 • Che debbo far op. 18
  koor a cappella 00:03:00
 • Come l'onda del mare... op. 27, 1944
  Mezzosopraan en piano 00:03:00
 • Concertino op. 85, 1963
  piano, dubbel strijkkwartet en contrabas 00:13:00
 • Concertino op. 85, 1963
  2 piano's 00:13:00
 • Concerto op. 37, 1948
  orkest 00:25:00
 • Concerto op. 3/65, 1965
  altviool en orkest 00:17:00
 • Concerto op. 2/67, 1967
  hoorn en orkest 00:14:00
 • Concerto op. 3/65, 1965
  altviool en piano 00:17:00
 • Concerto op. 2/67, 1967
  hoorn en piano 00:14:00
 • Concerto à cinq op. 74, 1960
  blaaskwintet en orkest 00:29:00
 • Concerto nr.2 op. 84, 1963
  orkest 00:22:00
 • Concertsonate op. 64, 1957
  kamerorkest 00:18:00
 • Consecratie op. 3/73, 1973
  vocaal kwartet 00:04:00
 • Contemplatie op. 2/72, 1972
  versterkte gitaar en slagwerk 00:10:00
 • Dédicace op. 51, 1954
  koor a cappella 00:02:00
 • De koekoek op. 1/65C, 1965
  koor a cappella 00:00:30
 • De muis in de klok op. 1/65A, 1965
  koor a cappella 00:00:30
 • De twee op. 2/64, 1964
  middenstem en piano 00:00:00
 • De witte hen op. 78/1, 1961
  Kinderkoor en piano 00:01:30
 • De witte hen op. 78/1, 1961
  Kinderkoor en piano 00:01:30
 • De zanger op. 1/65E, 1965
  koor a cappella 00:02:00
 • Dialogue op. 3/71, 1971
  fluit, hobo, altviool, cello en piano 00:12:00
 • Diptyque op. 1/71, 1971
  2 violen, alt en cello 00:17:00
 • Droomerij op. 6, 1920
  viool en piano 00:02:00
 • Dunque op. 15
  middenstem en piano 00:03:00
 • Eclips voor de lente op. 3/66E, 1966
  Sopraan en piano 00:03:00
 • Elckerlyc: Slotkoor op. 4/66A, 1966
  koor a cappella 00:01:30
 • Electronische mis op. 3/67, 1967
  electronische muziek 00:15:30
 • Er is een roos ontsprongen..., 1973
  4 stemmen 00:00:00
 • Evangelie op. 2/65, 1965
  koor a cappella 00:26:00
 • Fanfare op. 58, 1956
  fanfare 00:00:30
 • Fanfare 9047.69 op. 4/68, 1968
  fanfare 00:02:00
 • Felicita d'Usignolo op. 17
  koor a cappella 00:03:00
 • Fiori e sogni op. 13, 1944
  Mezzosopraan en piano 00:02:00
 • Folle Bimba op. 14, 1925
  Mezzosopraan en piano 00:02:00
 • Fuga op. 2/68B, 1968
  gemengd koor a cappella 00:05:00
 • Gij zijt een kind maar... op. 45, 1953
  Mezzosopraan en piano 00:08:00
 • Gustaaf en Severine op. 1/69, 1969
  blaaskwintet en jazz-batterie 00:07:30
 • H2O op. 22, 1938
  orkest 00:15:00
 • H2O op. 22, 1938
  piano vierhandig 00:15:00
 • Heimwee op. 77/2, 1961
  gelijkstemmig vocaal trio 00:02:00
 • Herfst op. 3/66A, 1966
  middenstem en piano 00:03:00
 • Het groot avontuur op. 4/66, 1966
  koor a cappella 00:00:00
 • Het lied van de vriend en zijn wijngaard op. 1/67, 1967
  koor a cappella 00:03:30
 • Het Passieverhaal volgens Matteüs op. 3/73, 1970
  gemengd koor en orgel 00:45:00
 • Il paradiso terrestre op. 3/68, 1968
  Soli, gemengd koor, kinderkoor en orkest 00:56:00
 • Incantations op. 42, 1950
  gemengd koor en groot orkest 00:30:00
 • Incoronazione di Maria op. 3/69, 1968
  zestien solisten en meisjeskoor 00:18:00
 • Inferno op. 23, 1943
  gemengd koor en orkest 01:00:00
 • Jan Vier op. 1/73, 1973
  mannenstem, fluit en trommel 00:02:30
 • Jesu dulcis memoria op. 65/3, 1957
  koor a cappella 00:03:00
 • Jeugdige zangen I op. 63/1, 1957
  kinderkoor en strijkkwartet 00:04:00
 • Jeugdige zangen II op. 63/2, 1957
  Kinderkoor en piano 00:02:00
 • Jeugdige zangen III op. 63/3, 1957
  Kinderkoor en piano 00:03:00
 • Juventa op. 66, 1957
  orkest 00:26:00
 • Klokhuisruimte op. 2/64, 1965
  middenstem en magnetofoon 00:05:15
 • Klokkelied op. 61, 1952
  koor en orgel 00:04:00
 • Kort op. 1/65B, 1965
  koor a cappella 00:01:00
 • L'an Mille op. 32, 1946
  Recitant, Soli, gemengd koor en orkest 01:30:00
 • L'eau passe (oeuvre complète) op. 47, 1954
  stem en verscheidene instrumenten 02:00:00
 • L'eau passe n°1 op. 47/1, 1954
  Tenor en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°1 op. 47/1, 1954
  Tenor en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°1, 10, 16, 23, 33 op. 47, 1954
  Tenor en piano 00:00:00
 • L'eau passe n°10 op. 47/10, 1954
  Tenor en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°10 op. 47/10, 1954
  Tenor en piano 00:03:00
 • L'eau passe n°11 op. 47/11, 1954
  Sopraan of Tenor en viool 00:02:00
 • L'eau passe n°12 op. 47/12, 1954
  Bariton en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°12 op. 47/12, 1954
  Sopraan en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°12, 20, 27, 44, 49 op. 47, 1954
  Bariton en piano 00:00:00
 • L'eau passe n°13 op. 47/13, 1954
  Tenor en cello 00:02:00
 • L'eau passe n°14 op. 47/14, 1954
  Sopraan en piano 00:01:00
 • L'eau passe n°14 op. 47/14, 1954
  Sopraan en piano 00:01:00
 • L'eau passe n°15 op. 47/15, 1954
  Sopraan of Tenor en harp 00:02:00
 • L'eau passe n°16 op. 47/16, 1954
  Tenor en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°16 op. 47/16, 1954
  Tenor en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°17 op. 47/17, 1954
  Bariton of Mezzosopraan en viool, altviool en cello 00:03:00
 • L'eau passe n°17, 24, 42 op. 47, 1954
  Bariton en verschillende instrumenten 00:00:00
 • L'eau passe n°18 op. 47/18, 1954
  Sopraan en piano 00:03:00
 • L'eau passe n°18 op. 47/18, 1954
  Sopraan of Tenor en piano 00:03:00
 • L'eau passe n°19 op. 47/19, 1954
  Sopraan en fluit 00:02:00
 • L'eau passe n°2 op. 47/2, 1954
  Sopraan of Tenor en harp 00:02:00
 • L'eau passe n°2, 7, 15, 28, 36 op. 47, 1954
  Sopraan en verscheidene instrumenten 00:00:00
 • L'eau passe n°20 op. 47/20, 1954
  Bariton en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°21 op. 47/21, 1954
  Tenor en altviool 00:02:00
 • L'eau passe n°22 op. 47/22, 1954
  Contralto, hoorn en harp 00:02:00
 • L'eau passe n°22, 25, 32, 40 op. 47, 1954
  Contralto en verschillende instrumenten 00:00:00
 • L'eau passe n°23 op. 47/23, 1954
  Tenor en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°24 op. 47/24, 1954
  Bas, hoorn, altviool en cello 00:02:00
 • L'eau passe n°25 op. 47/25, 1954
  Sopraan en hoorn 00:02:00
 • L'eau passe n°26 op. 47/26, 1954
  Tenor, viool, altviool, cello 00:02:00
 • L'eau passe n°26, 38, 45, 47, 48, 50 op. 47, 1954
  Tenor en verscheidene instrumenten 00:00:00
 • L'eau passe n°27 op. 47/27, 1954
  Bariton en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°28 op. 47/28, 1954
  Tenor, viool en harp 00:03:00
 • L'eau passe n°29 op. 47/29, 1954
  Sopraan, Contralto, Tenor, viool, altviool, cello 00:02:00
 • L'eau passe n°29, 30, 31, 35 op. 47, 1954
  zang en verschillende instrumenten 00:00:00
 • L'eau passe n°3 op. 47/3, 1954
  Tenor en viool 00:02:00
 • L'eau passe n°3, 4, 8, 11, 13, 21 op. 47, 1954
  Tenor en verscheidene instrumenten 00:00:00
 • L'eau passe n°30 op. 47/30, 1954
  S.-A.-T.-B. en piano 00:03:00
 • L'eau passe n°31 op. 47/31, 1954
  S.-C.-A.-T.-B. en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°32 op. 47/32, 1954
  Tenor en hoorn 00:03:00
 • L'eau passe n°33 op. 47/33, 1954
  Tenor en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°34 op. 47/34, 1954
  Sopraan en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°35 op. 47/35, 1954
  S.-A.-T.-B., fluit, hoorn, altviool, cello 00:04:00
 • L'eau passe n°36 op. 47/36, 1954
  Tenor en harp 00:03:00
 • L'eau passe n°37 op. 47/37, 1954
  Sopraan en piano 00:03:00
 • L'eau passe n°38 op. 47/38, 1954
  Sopraan of Tenor en viool 00:01:00
 • L'eau passe n°39 op. 47/39, 1954
  Sopraan of Mezzosopraan en piano 00:04:00
 • L'eau passe n°39 op. 47/39, 1954
  Sopraan en piano 00:04:00
 • L'eau passe n°39 op. 47/39, 1954
  Mezzosopraan en piano 00:04:00
 • L'eau passe n°4 op. 47/4, 1954
  Contralto of Tenor en cello 00:02:00
 • L'eau passe n°4 op. 47/4, 1954
  Contralto en cello 00:02:00
 • L'eau passe n°4 op. 47/4, 1954
  Tenor en cello 00:02:00
 • L'eau passe n°40 op. 47/40, 1954
  Tenor en hoorn 00:03:00
 • L'eau passe n°41 op. 47/41, 1954
  Tenor en fluit 00:01:00
 • L'eau passe n°41, 9, 19 op. 47, 1954
  hoge stem en fluit 00:00:00
 • L'eau passe n°42 op. 47/42, 1954
  Bariton en cello 00:02:00
 • L'eau passe n°42 op. 47/43, 1954
  Contralto en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°44 op. 47/44, 1954
  Bariton en piano 00:03:00
 • L'eau passe n°45 op. 47/45, 1954
  Tenor, viool, altviool en cello 00:02:00
 • L'eau passe n°46 op. 47/46, 1954
  Contralto en altviool 00:02:00
 • L'eau passe n°47 op. 47/47, 1954
  Sopraan of Tenor en cello 00:02:00
 • L'eau passe n°48 op. 47/48, 1954
  Sopraan of Tenor en viool 00:03:00
 • L'eau passe n°49 op. 47/49, 1954
  Bas en piano 00:02:00
 • L'eau passe n°5 op. 47/5, 1954
  Sopraan en piano 00:04:00
 • L'eau passe n°5 op. 47/5, 1954
  Tenor of Sopraan en piano 00:04:00
 • L'eau passe n°5, 14, 34, 37 op. 47, 1954
  Sopraan en piano 00:00:00
 • L'eau passe n°50 op. 47/50, 1954
  Tenor, viool, altviool en cello 00:02:00
 • L'eau passe n°6 op. 47/6, 1954
  Contralto of Sopraan en piano 00:03:00
 • L'eau passe n°6 op. 47/6, 1954
  middenstem en piano 00:03:00
 • L'eau passe n°6 op. 47/6, 1954
  Contralto en piano 00:03:00
 • L'eau passe n°6 op. 47/6, 1954
  Sopraan en piano 00:03:00
 • L'eau passe n°6, 39, 43, 46 op. 47, 1954
  Contralto en piano 00:00:00
 • L'eau passe n°7 op. 47/7, 1954
  Tenor en harp 00:02:00
 • L'eau passe n°8 op. 47/8, 1954
  Sopraan of Tenor en altviool 00:01:00
 • L'eau passe n°9 op. 47/9, 1954
  Sopraan en fluit 00:04:00
 • La lettre op. 68, 1958
  Sopraan en piano 00:04:00
 • La messe des morts à Is op. 71, 1959
  gemengd koor a cappella 00:21:00
 • La mia vita... op. 26, 1944
  Mezzosopraan en piano 00:02:00
 • Le dernier rendez-vous op. 33, 1946
  orkest 00:11:00
 • Leis van de Herder op. 2/73, 1973
  Contratenor, blokfluit en 3 viola da gamba 00:05:30
 • Les violons du prince op. 49, 1954
  Soli (zang en instrumenten) en strijkorkest 00:50:00
 • Les violons du prince (nouvelle version) op. 49, 1963
  Soli (zang en instrumenten) en strijkorkest 01:00:00
 • Leven op. 77/1, 1961
  vocaal trio, gelijke stemmen 00:02:00
 • Marc groet 's morgens de dingen op. 78/3, 1961
  Kinderkoor en piano 00:01:30
 • Maria van den kerselaar op. 44, 1951
  Soli, gemengd koor en orkest 00:50:00
 • Mattinata, stornello romano op. 16, 1928
  Tenor en piano 00:04:00
 • Mélodie 2 op. 7, 1923
  viool en piano 00:05:00
 • Meerminnen op. 80, 1961
  vrouwenkoor a cappella 00:06:00
 • Meilied op. 31, 1947
  hobo, Sopraan, Mezzosopraan, Contralto en Tenor 00:03:00
 • Messe solennelle op. 46, 1953
  acht stemmenkoor en contrabassen 00:20:00
 • Mis ter ere van de H. Bavo op. 4/65, 1965
  koor a cappella 00:06:30
 • Missa Fidelis Pastor op. 40, 1948
  vrouwenkoor en orgel 00:20:00
 • Missa in honorem Spiritus Sancti op. 82, 1961
  gemengd koor a cappella 00:09:30
 • Missa in honorem Spiritus Sancti op. 82, 1961
  koor met 2 gelijke stemmen en orgel 00:09:30
 • Missa tertia op. 50, 1954
  stem en orgel 00:20:00
 • Nachtronde op. 2/71, 1971
  fanfare 00:02:00
 • Najaar op. 3/66B, 1966
  middenstem en piano 00:03:00
 • Nuit op. 75/1, 1960
  middenstem en piano 00:03:00
 • Ode aan Gent op. 2/69, 1969
  Recitant en stereoband 00:05:40
 • Oudenaarde op. 1/68, 1968
  mannenkoor a cappella 00:04:00
 • Ouverture "De pracht van Sicilië" op. 39, 1948
  orkest 00:10:00
 • Ouverture "Il servo di due padroni" op. 1/66, 1966
  orkest 00:06:00
 • Pentaphonium op. 1/64, 1964
  fluit, hobo, altviool, cello en clavecimbel 00:15:00
 • Pianokwartet (opus posthumus), 1975
  viool, altviool, cello en piano 00:18:00
 • Pièces symphoniques op. 38, 1947
  orkest 00:15:00
 • Polacca op. 5
  viool en piano 00:05:00
 • Prélude et fugue op. 36, 1947
  orgel en strijkorkest 00:07:00
 • Preludio, Interludio, Postludio op. 81, 1962
  orgel 00:25:00
 • Quatre légendes op. 47/b, 1954
  vocaal kwartet en blaaskwintet 00:10:00
 • Quatre petites pièces op. 8/-11, 1928
  piano 00:10:00
 • Quatuor à cordes op. 57, 1956
  2 violen, alt en cello 00:15:00
 • Quintette op. 54, 1956
  fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot 00:12:00
 • Rakkers op. 34, 1946
  Sopraan, Mezzosopraan en Contralto 00:10:00
 • Rhapsodie op. 81, 1958
  piano, fluit, fagot 00:12:00
 • Rousslane op. 21, 1936
  piano 00:16:00
 • S'i'l dissi mai op. 19
  koor a cappella 00:02:00
 • Salve Regina op. 79, 1961
  orgel 00:02:00
 • Sérénade à Syrinx op. 70, 1959
  fluit, viool, altviool, cello en harp 00:16:00
 • Sicilienne op. 2/70, 1970
  viool en piano 00:07:00
 • Sicilienne op. 39, 1948
  opera 01:00:00
 • Sinfonia liturgica in quatro tempi op. 73, 1961
  Soli, koor en orkest 00:35:00
 • Sonata a quattro op. 2/66, 1966
  4 violen en strijkers 00:11:00
 • Sonata a quattro op. 2/66, 1966
  4 violen en piano 00:11:00
 • Sonatine op. 41, 1949
  altviool en piano 00:07:00
 • Sonatine op. 59, 1956
  klarinet en piano 00:15:00
 • Stabat Mater op. 67, 1957
  gemengd koor en verscheidene instrumenten 00:11:00
 • Stenen en brood op. 1/72, 1972
  S., T., Bar., gemengd koor, gitaar en slagwerk 00:32:20
 • Suite op. 84, 1963
  orkest 00:20:00
 • Suite agreste op. 20, 1935
  orkest 00:15:00
 • Suite concertante op. 62, 1959
  klein orkest 00:26:00
 • Suite Jules Boulez op. 83, 1963
  fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot 00:30:00
 • Suonidoro op. 2/74, 1974
  2 trompetten en 3 trombones 00:05:00
 • Symfonie nr.1 op. 48, 1953
  orkest 00:30:00
 • Tanto gentile op. 12, 1944
  Mezzosopraan en piano 00:03:00
 • Te Deum op. 46/1, 1957
  gemengd koor en contrabas 00:07:00
 • Tre sonetti del Michelangelo op. 52, 1955
  vrouwenkoor a cappella 00:12:00
 • Trio op. 60, 1956
  fluit, cello en piano 00:12:00
 • Trois enfantillages op. 56, 1956
  Vrouwenkoor en piano 00:03:00
 • Trois jouets op. 53, 1955
  hobo, klarinet en fagot 00:11:00
 • Variations op. 87, 1962
  orkest 00:20:00
 • Vier Zuid-Afrikaanse volksliederen, 1964
  Bariton en kamerorkest 00:10:00
 • Vingt-quatre vocalises dodécaphoniques op. 55, 1955
  middenstem en piano 00:20:00
 • Visite de la Reine Juliana op. 76/1, 1960
  trompet, hoorn en trombone 00:01:00
 • Vocalise op. 1/74, 1974
  Mezzosopraan en piano 00:05:00
 • Vocalise op. 1/74, 1974
  lage stem en piano 00:05:00
 • Vocalise op. 1/74, 1974
  hoge stem en piano 00:05:00
 • Vrede op. 78/2, 1961
  kinderkoor a cappella 00:01:30
 • Weertij op. 2/64, 1965
  middenstem en magnetofoon 00:01:30
 • Wiegelied
  2 gelijke stemmen 00:00:00
 • Winter op. 3/66D, 1966
  middenstem en piano 00:02:00
 • Zeepbellen op. 69, 1958
  jongenskoor en orkest 00:34:00
 • Zomerregen op. 1/65D, 1965
  koor a cappella 00:02:00
Bladzijdes :