CeBeDeM

CeBeDeM

index
van de aangesloten componisten

ROELSTRAETE, Herman

Herman ROELSTRAETE werd geboren in 1925 in Lauwe. In 1939 volgt hij in Torhout de kosterschool waar bij hem de liefde ontstaat voor het gregoriaans, het orgel en "de Vlaamse Zaak", drie onderwerpen die in zijn composities heel vaak tot uiting zullen komen. Vanaf 1942 studeert hij in het Lemmensinstituut bij Henri Durieux (harmonie), Marinus de Jong (piano en contrapunt), Flor Peeters (orgel) en Jules Van Nuffel (koordirectie en muziekesthetica). Na zijn eindexamen aan het Lemmensinstituut trekt hij naar het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel, waar hij de eerste prijzen zang (bij Maurice Weynandt), contrapunt (bij Marcel Poot) en orgel (bij Paul de Maleingrau) behaalt. Enkele jaren later bekwaamt Roelstraete zich daar verder in orkestdirectie, orkestratie en compositie. In West-Vlaanderen legde hij een stempel op het culturele leven: hij richtte koren, ensembles en orkesten op, deed onderzoek naar volksliederen en stond andere dirigenten bij met raad en daad. Met Karel Anneessens ging Roelstraete tot in Engeland op zoek naar instrumenten van de familie Anneessens en schreef daarvan de historiek neer. In Vlaanderen bezocht hij meer dan 270 orgels waarvan hij een register opmaakte met onder andere de vermelding van de orgelbouwer.

In 1950 werd hij directeur van de muziekacademie van Izegem. Hij richtte er bijafdelingen en nieuwe cursussen in, vermeerderde het leerlingenaantal, stichtte een concertvereniging en gaf zelf verschillende cursussen. Verder was hij een tijd zangleraar en had hij als hoge tenor een korte carrière als solist. Hieraan kwam plots een einde toen hij in 1953 een tijdelijke verlamming van de stembanden kreeg.
De oprichting van de vereniging Musica Flandrorum betekende voor Roelstraete een bekroning van zijn levenswerk. Het bevatte drie afdelingen die ten dienste stonden van de vergeten Vlaamse muziek: een kamerkoor, een muziekuitgeverij en een afdeling die zich vooral bezig hield met het bestuderen van vergeten partituren.

In 1957 studeert Roelstraete dodecafonie bij Matthyas Seiber.

WERK
Roelstraetes voorliefde voor het gregoriaans komt in verschillende composities tot uiting. In de Elegie voor cello en orkest, op.14 vinden we bijvoorbeeld de melodie van het "In Paradisum" terug. Meerdere malen trok hij naar Solesmes om zich verder te vervolmaken in de gregoriaanse gezangen.

Vanuit zijn ervaring als zanger vindt Roelstraete het uitermate belangrijk dat een compositie "zingbaar" is en dat iedere stem een aantrekkelijke partij heeft. Zijn lineaire, overwegend contrapuntische schrijfwijze is zeer opmerkelijk en werd regelmatig bekritiseerd. Roelstraete verwijst echter naar de muziek uit de Middeleeuwen: de zangstemmen bezitten elk afzonderlijk een vloeiende, zelfstandige lijn, maar het geheel klinkt toch akkoordisch. Een van de belangrijkste Vlaamse koorwerken is Lichtbericht voor Mensen, op.47 dat bekroond werd op de Provinciale Wedstrijd voor Toonkunst. In Lichtbericht voor Mensen maakt Roelstraete gebruik van hedendaagse (koor)technieken: polytonaliteit, kwartakkoorden, glissando's, zoem- en spreekkoren en dissonante samenklanken (echter geen atonaliteit). Na deze omvangrijke compositie schrijft Roelstraete verschillende oratoria: De caritate Christo (op.54), Kersthallel (op.48), Exodus (op.103) en Passie volgens Rubens (op.121).

Roelstraete had hiernaast ook een bijzondere voorkeur voor het orgel; hij was niet enkel een groot organist en improvisator, maar schreef ook verschillende orgelcomposities. Naast zijn ca. 20 werken voor orgelsolo gebruikte hij het orgel ook als concerterend solo-instrument in de Sinfonia Concertante (op.36), als orkestinstrument in Kersthallel en als begeleidend instrument in veel religieuze muziek. Zoals hij vanuit zijn zangervaring voor koor schrijft, componeert hij ook voor orgel vanuit zijn kennis van het instrument. De Drie modale fantasia's voor groot orgel, op.95 (opgedragen aan Paul Anneessens) zijn gebaseerd op de oude modi (zoals de titels reeds aantonen: Fantasia Dorica, Fantasia Phrygica en Fantasia Mixolydica). De term fantasia duidt op een improvisatorisch karakter en een vrije vorm. Het virtuoze aspect is bij Roelstraete duidelijk aanwezig. In de eerste en derde fantasia vinden we duidelijk een drieledige structuur (ABA'). Het "pendelmotief" (do-si-do) dat hiermee samenhangt treffen we in de drie fantasia's aan, al dan niet getransponeerd.

Zijn grote kennis van de muziekgeschiedenis treffen we niet alleen aan in de vele stijlimitaties, zoals bijvoorbeeld in de Zeer klassieke ouverture, op.24 (à la Salieri) en in Laus libertatis (een typische baroksuite), maar ook in de composities die geheel geschreven zijn volgens een bepaald stijlidioom. De neoklassieke Symphonia brevis, op.21 getuigt van een moderne schrijfwijze maar heeft de vorm van een klassieke sinfonia (driedelig, sonatevorm in het eerste, liedvorm in het tweede en een contrapuntisch uitgewerkte gigue met een korte cadens voor vioolsolo in het laatste deel).

De compositielessen bij Máttyás Seiber wekken Roelstraetes interesse voor de dodecafonie op. Opvallend is dat hij de twaalftoonstechniek enkel in instrumentale werken heeft toegepast zoals het Terzet, op.44, Octuor, op.60, Variazioni per orchestra, op.65, Symfonie IV en Sonatine, op.67. Ondanks de vermeende strangheid van deze compositietechniek, slaagt Roelstraete er toch in in elk werk een bepaalde emotionaliteit teweeg te brengen. In Variazione per orchestra, een ééndelig werk voor vibrafoon, houtkwartet en strijkers, baseert Roelstraete zich op de tekst van Jan Vercammen: "Als het avond wordt zal ik mijn deur openen, en hem verwachten die in mijn droom beloofde dat hij zeker komen zou". Het thema wordt in het begin voorgesteld door de klarinet en de fagot. Hierop wordt vooral ritmisch maar ook op vlak van klankkleur gevarieerd, waarbij de vibrafoon een grote rol speelt.

Vanaf het begin van de jaren 1970 krijgen we in het oeuvre van Herman Roelstraete een keerpunt, mede omwille van gezondheidsproblemen. In zijn composities treedt stilaan een versobering op en de werken uit die periode draaien meestal rond de doodsgedachte. Op korte tijd schrijft hij vijf liedcycli met veelbetekenende titels (Kringloop (op.84), Overwegingen (op.90), Eindgezangen (op.91), Nachtland (op.92) en Voorbij de tuinen, op.93) waarin hij, in tegenstelling tot zijn vroegere grote koorcomposities, geen gebruik meer maakt van de hedendaagse compositietechnieken maar de nadruk legt op de ontwikkeling van de melodie. Niet alleen in zijn vocale muziek zien we een toegenomen eenvoud, ook in bvb. zijn orgelcomposities heerst een overwegend elegische en meditatieve sfeer (bvb. in Meditationes Verspertinae, op.131 en de Gezangen voor de andere oever, op.115).

Naast koor- en orgelmuziek schreef Roelstraete verschillende kamermuziekwerken waarvan zeker de drie strijkkwartetten vermeld moeten worden, die Roelstraete pas op latere leeftijd schreef.

SELECTIEVE WERKLIJST
- Orkest: Kleine Triptiek, op.1 (1942), Symphonia brevis, op.21 (1953), Zomerdivertimento, op.62 (1967)
- Kamermuziek: Octuor, op.60 (1965), Sonatine voor viool en cello, op.67 (1967), Strijkkwartet 1, op.116 (1976)
- Oratorium: De Caritate Christo, op.54 (1963), Exodus, op.103 (1973), Passie volgens Rubens, op.121 (1977)
- Orgel: Sonatine I in b per organo, op.13 (1949-51), Drie modale fantasia's voor groot orgel, op.95 (1972), Drie avondkantieken, op.110 (1975), Psalm 80, op. ...(1985)
- Koor: Missa recitata, op.10 (1948), Lichtbericht voor mensen, op.47 (19...), Van Pietje Putter en Herte Vrouwe, op.38 (1958), Geuzenliederensuite, op.108 (1975)
- Liedcycli: Het aards bedrijf, op.19 (1951), Kringloop, op.84 (1971-72), Nachtland, op.92 (1971-72)

BIBLIOGRAFIE
- DEWILDE, J., Herman Roelstraete. Muzikale retrospectieve, Leuven, 1996.
- GOOSEN, L., Ter nagedachtenis aan Herman Roelstraete (1925-1985), in Vlaanderen, 1990, p.331-334.
- SCHOTTE, H., Ter nagedachtenis aan Herman Roelstraete (1925-1985), in Vlaanderen, 1990, p.130-132.
- SCHELDEMAN, K., Herman Roelstraete en zijn orgelwerken, verhandeling Lemmensinstituut, 1991.
- VANOVERBEKE, J., Herman Roelstraete, Vichte, 1981.
- WILLAERT, H., Koormuziek van Herman Roelstraete, in Muziek en Woord, 1985, 129, p.4.

DISCOGRAFIE
- Herman Roelstraete: Kamermuziek (Paul Klinck, Freddy Van Goethem, Herwig Coryn en Gunther Broucke), PKP 004.
- Herman Roelstraete (1925-1985). Retrospectieve (Crommen, Beheydt, Thomas, BRTN-koor, Ysaye Ensemble, Collegium Instrumentale Brugense,), Eufoda 1233.
- Lichtbericht voor Mensen (BRTN-koor o.l.v. Vic Nees), Phaedra 92006.

[© 2002 Kristien Heirman, voor MATRIX]

werken

 • 's Nachts wordt de zee op. 170/1
  gemengd koor en piano 00:00:00
 • 25 Praeambula pusilla op. 46, 1962
  orgel zonder pedaal 00:28:30
 • Aan U, o Jezus
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Achttien oudnederlandse volksliederen op. 29, 1949
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Adagio op. 4/2, 1944
  orgel 00:03:30
 • Adventmis op. 68/2, 1967
  gemengd koor en orgel 00:00:00
 • All thro' the night
  koor a cappella 00:00:00
 • Antieke suite op. 20/4, 1958
  4 instrumenten 00:00:00
 • Avondkantieken op. 110, 1975
  orgel 00:07:30
 • Benedicamus Domino op. 45, 1961
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Bloemen op de ruiten op. 78/4, 1969
  koor a cappella 00:00:00
 • Cantiones sacrae op. 86/1, 1972
  gemengd koor a cappella 00:14:00
 • Concerto all'antiquo op. 168, 1971
  orkest 00:00:00
 • Concinat concio op. 150/B1, 1984
  koor a cappella 00:00:00
 • De caritate Christo op. 54, 1963
  Mezzosopraan, gemengd koor en orkest 00:29:00
 • Divertimento secondo op. 81, 1971
  symfonieorkest 00:12:00
 • Drie geestelijke gezangen op. 6, 1947
  vierstemmig mannenkoor a cappella 00:09:00
 • Drie geestelijke gezangen op. 11, 1945
  koor a cappella 00:08:30
 • Drie kinderliedjes op. 30, 1954
  gemengd koor en piano 00:04:30
 • Drie modale fantasias op. 95, 1972
  groot orgel 00:15:15
 • Drie oden op. 53, 1963
  klokkenspel met klavier 00:17:00
 • Drie offertoria op. 152, 1985
  vierstemmig gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Drie oude Marialiederen op. 106, 1974
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Drie religieuze liederen op. 96, 1963
  gemengd koor en orgel 00:00:00
 • Drie religieuze liederen op. 97, 1967
  koor a cappella 00:00:00
 • Drie Snellaertliederen op. 89, 1972
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Drie sonatines op. 66, 1967
  orgel 00:10:40
 • Drie suites op. 134, 1980
  orgel 00:00:00
 • Drie suites op. 117, 1977
  blokfluit of ander melodisch instrument 00:36:30
 • Drie suites op. 122, 1977
  3 blokfluiten 00:31:00
 • Duo motetta op. 37, 1957
  mannenkoor a cappella 00:04:45
 • Duo motetta op. 58, 1963
  vierstemmig mannenkoor a cappella 00:03:50
 • Ecce panis op. 45, 1961
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Een jager gaat de vijver langs
  kinderkoor a cappella 00:00:00
 • Een kindekijn is ons gheboren
  Sopraan en piano 00:00:00
 • Eindgezangen op. 91, 1972
  lage stem en piano 00:05:30
 • Elegie op. 14, 1951
  cello en orkest 00:16:00
 • Evangelie op. 166
  koor a cappella 00:00:00
 • Exodus op. 103, 1973
  gemengd koor, hoorn solo, kopersextet, slagwerk, piano en orgel 00:20:00
 • Fonteine, moeder
  koor a cappella 00:00:00
 • Geestelijke liederen op. 15, 1949
  gemengd koor en orgel 00:00:00
 • Geestelijke liederengaard op. 144, 1983
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Geheime bruid op. 118, 1977
  hoge stem en piano 00:12:00
 • Geluk op. 114, 1976
  Sopraan en piano 00:04:00
 • Gertjie op. 176/5
  Koor en orkest 00:00:00
 • Geuzenliederen-suite op. 108, 1975
  gemengd koor en instrumentaal ensemble ad lib. 00:00:00
 • Gezangen voor de andere oever op. 115, 1976
  gemengd koor a cappella 00:10:30
 • Gezelle-triptiek op. 9, 1949
  gemengd koor a cappella 00:05:30
 • Grafschrift voor Hendrik J. Decroes op. 157
  viool of fluit en basso continuo 00:00:00
 • Grafschrift voor Hendrik J. Decroes op. 157
  viool en basso continuo 00:00:00
 • Grafschrift voor Hendrik J. Decroes op. 157
  fluit en basso continuo 00:00:00
 • Heer Halewijn op. 147, 1983
  gelijkstemmig koor 00:00:00
 • Het aards bedrijf op. 19, 1951
  Tenor en piano 00:17:00
 • Hoe rij die Boere
  Koor en orkest 00:00:00
 • Ik leer muziek I op. 20/10
  onderwijs en instrumentale muziek 00:00:00
 • Ik leer muziek II op. 20/10
  onderwijs en instrumentale muziek 00:00:00
 • Jesu redemptor omnium op. 45/16
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Jeugdalbum: 4 sonatines op. 119, 1973
  piano 00:00:00
 • Jeugdliederen op. 3, 1942
  middenstem en piano 00:19:10
 • Jezus is nu een kindje klein
  koor a cappella 00:00:00
 • Kersthallel op. 48, 1967
  choor Mz., T. en 5- of 6-stemmig gemengd koor 00:45:00
 • Kersthallel op. 48, 1967
  Soli, mannenkoor en instrumentaal ensemble 00:45:00
 • Kersthallel op. 48, 1967
  Soli, koren en piano 00:45:00
 • Kersthallel op. 48, 1967
  twee pianos 00:45:00
 • Kerstliederen
  gelijkstemmig koor 00:00:00
 • Kleine diptiek op. 61/2, 1965
  klokkenspel met klavier 00:05:45
 • Kleine Rodenbachtriptiek op. 135, 1980
  vierstemmig gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Kleine suite op. 20/7, 1963
  orkest 00:00:00
 • Kleine suite op. 20/7, 1963
  slagwerk 00:00:00
 • Kleine triptiek op. 1, 1942
  orkest 00:12:00
 • Kleuter-suite op. 176/1
  kinderkoor en orkest 00:00:00
 • Koraalfantasia op. 4/1, 1944
  orgel 00:06:15
 • Koraalvoorspelen op. 32, 1956
  orgel 00:07:55
 • Kringloop op. 85, 1971
  middenstem en piano 00:04:30
 • Kringloop op. 85, 1971
  strijkorkest 00:04:30
 • Late brief op. 174, 1951
  Sopraan en piano 00:00:00
 • Laus libertatis op. 79/4, 1968
  kamerorkest 00:00:00
 • Lente ben je daar op. 83, 1971
  koor a cappella 00:04:00
 • Lichtbericht voor mensen op. 47, 1961
  gemengd koor a cappella 00:24:00
 • Lied op. 25/2, 1954
  middenstem en piano 00:00:00
 • Liederen ter ere van olv van Sint Jan te Poperinge op. 153, 1959
  gemengd koor en orgel 00:00:00
 • Maria, godes moeder
  koor a cappella 00:00:00
 • Maria, red ons land op. 129, 1976
  gemengd koor en orgel 00:00:00
 • Mariakantiek op. 137, 1980
  gemengd koor, strijkkwintet en orgel 00:00:00
 • Marialiederen
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Marieken op. /8
  koor a cappella 00:00:00
 • Meditationes vespertinae op. 131, 1979
  orgel 00:00:00
 • Middeleeuwse triptiek op. 49, 1962
  mannenkoor a cappella 00:07:00
 • Mijn eerste pianoboek op. 141/1, 1982
  piano 00:00:00
 • Misgezangen voor beloken tijd op. 133, 1979
  gemengd koor en orgel 00:00:00
 • Missa "Conceptio tua" op. 175
  koor a cappella 00:00:00
 • Missa brevis op. 101, 1973
  gemengd koor en orgel ad lib. 00:07:00
 • Missa de beata Maria (proprium) op. 100, 1973
  gemengd koor en orgel 00:10:00
 • Missa de Sancta Magdalena op. 52, 1963
  gemengd koor a cappella 00:12:30
 • Missa in honorem Sancti Amandi op. 8, 1948
  gemengd koor en orgel 00:14:00
 • Missa J. N. Bartholomeus op. 165
  gemengd koor en groot orgel 00:00:00
 • Missa oranda op. 148, 1983
  4 ongelijke stemmen en orgel 00:00:00
 • Missa Pia op. 87, 1972
  gemengd koor a cappella 00:07:20
 • Missa prima op. /4, 1942
  gemengd koor en orgel 00:15:00
 • Missa quinta in honorem sancti Johannis Baptistae op. 33, 1956
  gemengd koor en orgel 00:22:30
 • Missa recitata op. 10, 1948
  mannenkoor a cappella 00:13:30
 • Missa salvatori op. 16, 1952
  gemengd koor en orkest 00:17:00
 • Moederken alleen, 1963
  gemengd koor en piano 00:00:00
 • Motetten op. /3, 1937
  gemengd koor en orgel 00:00:00
 • Motiva op. 171
  vibrafoon 00:00:00
 • Naar Jericho op. 56, 1963
  vierstemmig gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Nachtland op. 92, 1971
  middenstem en piano 00:07:00
 • Nu zijt wellekome
  koor a cappella 00:00:00
 • O salutaris op. /6, 1942
  koor a cappella 00:00:00
 • Octuor op. 60, 1965
  fluit, hobo, klarinet, fagot, 2 violen, altviool en cello 00:13:00
 • Ode aan Joseph Haydn op. 53/2, 1963
  klokkenspel met klavier 00:04:15
 • Offertoria op. 25, 1961
  3 mannenstemmen en orgel 00:00:00
 • Ontmoeting van de hemelse geesten op. 158, 1984
  fluit en orgel 00:00:00
 • Opus 0 nr 10, 1942
  piano 00:00:00
 • Overwegingen op. 90, 1972
  middenstem en piano 00:04:00
 • Paasmis op. 68/1, 1967
  gemengd koor en orgel 00:00:00
 • Panis angelicus op. /7, 1944
  kinderkoor en orgel 00:00:00
 • Partita dorica op. 71, 1968
  klokkenspel met klavier 00:18:30
 • Partita piccola op. 88, 1972
  hobo en piano 00:06:00
 • Passie volgens Rubens op. 121, 1977
  A., gemengd koor en orkest 00:45:00
 • Paul Van Ostayen-Triptiek op. 55, 1963
  gemengd koor a cappella 00:06:30
 • Posthume hommage aan Maurice Weynandt op. 74, 1969
  hoge stem en piano 00:06:00
 • Postludiën ofte naspelen op. 79/2, 1969
  pedaalorgel 00:17:30
 • Praeludium en fuga in lydische toonaard op. 27, 1954
  orgel 00:08:00
 • Prelude op. 18, 1952
  piano 00:04:30
 • Preludio e ciacona op. 128, 1978
  fanfare 00:00:00
 • Preludio e passacaglia op. 84, 1971
  orgel 00:09:30
 • Psalm en lied voor de Heer op. 59, 1964
  gemengd koor en orgel 00:15:00
 • Psalmen op. 155
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Rij maar an op. 176/3
  Koor en orkest 00:00:00
 • Rodenbachliederen op. 136, 1980
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Romantische vocalisen op. 120, 1968
  onderwijs en instrumentale muziek 00:00:00
 • Romantische vocalisen, 1968
  onderwijs en piano 00:00:00
 • Romanza op. 162
  hoorn en strijkorkest 00:00:00
 • Serenata per archi op. 41, 1964
  strijkorkest 00:17:00
 • Simfonie op. 75, 1971
  harmonieorkest 00:20:00
 • Sinfonia brevis op. 21, 1953
  strijkorkest 00:10:30
 • Sinfonia concertante op. 36/1, 1957
  orgel en strijkorkest 00:09:00
 • Sinfonia concertante op. 36/1, 1957
  piano en strijkorkest 00:09:00
 • Sinfonia concertante op. 36/1, 1957
  2 piano's 00:09:00
 • Sinfonia concertante op. 36/1, 1957
  klavierinstrument en strijkorkest 00:09:00
 • Sinfonia concertante op. 36/1, 1957
  trompet en strijkorkest 00:09:00
 • Sinfonia concertante op. 36/1, 1957
  clavecimbel en strijkorkest 00:09:00
 • Sinfonia piccola op. 20/5, 1959
  harmonieorkest 00:00:00
 • Sinfonietta op. 20/6, 1962
  kamerorkest 00:00:00
 • Sonata nr.5 op. 160
  orgel 00:00:00
 • Sonata per organo I op. 13, 1950
  orgel 00:12:30
 • Sonata per organo II op. 50, 1962
  orgel 00:12:30
 • Sonata per organo III op. 76, 1969
  orgel 00:14:30
 • Sonata per organo IV op. 150/b, 1984
  orgel 00:00:00
 • Sonate op. 12/2, 1950
  cello en piano 00:11:00
 • Sonate op. 12/1, 1950
  trombone en piano 00:11:00
 • Sonate op. 140, 1982
  viool en piano 00:00:00
 • Sonatina op. 67, 1967
  viool en cello 00:07:00
 • Sonatina dorica op. 102, 1973
  gitaar 00:08:00
 • Sonatine op. 35, 1957
  piano 00:09:00
 • Sonatine op. 124, 1978
  gitaar 00:06:00
 • Sonatine op. 7, 1948
  viool en piano 00:10:00
 • Sonatine op. 20/3, 1954
  trompet en piano 00:00:00
 • Sonatine op. 2/1, 1942
  piano 00:00:00
 • Stabat Mater op. 159
  koor a cappella 00:00:00
 • Strijkkwartet nr. 1 op. 116, 1976
  2 violen, alt en cello 00:16:00
 • Strijkkwartet nr. 2 op. 132, 1977
  2 violen, alt en cello 00:14:00
 • Strijkkwartet nr. 3 op. 139, 1981
  2 violen, alt en cello 00:10:00
 • Studenten-marsch op. /9, 1942
  piano 00:00:00
 • Suite op. 112, 1975
  orgel 00:09:00
 • Suite op. 79/3
  pedaalorgel 00:00:00
 • Suite in barokstijl op. 20/2, 1952
  4 instrumenten 00:00:00
 • Symfonie nr.2 op. 39, 1959
  orkest 00:20:00
 • Symfonie nr.4 op. 82, 1971
  symfonieorkest 00:08:30
 • Terzet op. 44, 1961
  viool, altviool, cello 00:20:00
 • Thema dorica con variazioni op. 2/2, 1945
  piano 00:05:00
 • Tien klavierstukjes op oude vlaamse liedekens op. 143, 1983
  piano 00:00:00
 • Tineke van Heule op. 149/4
  koor a cappella 00:00:00
 • Toccatella en fughetta op. 28, 1954
  orgel 00:04:00
 • Trio op. /2, 1939
  2 violen en cello 00:00:00
 • Trio op. 20/8, 1969
  drie klarinetten 00:00:00
 • Twaalf amoureuze liedekens op. 111, 1975
  vierstemmig gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Twaalf klavierstukjes op. 141/2, 1982
  piano 00:00:00
 • Twee Emiel Hullebroeckliederen
  gelijkstemmig koor 00:00:00
 • Twee kerstliederen
  koor a cappella 00:00:00
 • Twee koorliederen op. 94, 1972
  gemengd koor a cappella 00:07:00
 • Twee liederen op. 5, 1947
  Mezzosopraan en piano 00:05:00
 • Twee motetten op. /5, 1942
  eenstemmig koor en orgel 00:00:00
 • Twee negro-spirituals
  gelijkstemmig koor 00:00:00
 • Twee psalmen op. 154/P, 1985
  orgel 00:00:00
 • Twee psalmen op. 154/P, 1985
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Twee psalmliederen op. 107, 1975
  gemengd koor a cappella 00:08:00
 • Twee sonatines op. 142, 1982
  orgel 00:11:39
 • Twee suiten op. 141/3-4, 1982
  piano 00:00:00
 • Twee volksliedjes
  gelijkstemmig koor 00:00:00
 • Van den levene ons Heren op. 169
  gemengd koor en piano 00:00:00
 • Van Pietje Putter en Herte Vrouwe op. 38, 1958
  gemengd koor en piano 00:12:00
 • Variaties over het loze vissertje op. 20/1, 1944
  trompet en piano 00:00:00
 • Variazioni op. 65, 1967
  kamerorkest 00:07:00
 • Vastenmis op. 68/3, 1967
  gemengd koor en orgel 00:00:00
 • Verbannen kinderen op. 26/1, 1954
  lage stem en piano 00:00:00
 • Via vitae op. 99, 1973
  viool, altviool, cello en piano 00:14:30
 • Vier gezelschapliedjes rond Kortrijk op. 149, 1983
  gemengd koor 00:00:00
 • Vier liederen rond de Kersttijd op. 151, 1983
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Vier nocturnes op. 40, 1960
  piano 00:10:00
 • Vier oud-Nederlandse kerstliederen op. 57, 1962
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Vijf bagatellen op. 51, 1963
  piano 00:11:00
 • Vijf eenstemmige kinderliedjes op. 62, 1966
  Kinderkoor en piano 00:04:15
 • Vijf kerstliederen op. 109, 1975
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Vijf koorliederen rond Kerstdag op. 146, 1975
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Vijf oude liederen voor de kersttijd
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Vijf oudnederlandse kerstliederen op. 125, 1978
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Vijf oudvlaamse liederen op. 145, 1983
  gemengd koor 00:00:00
 • Vijf oudvlaamse religieuze liederen op. 126, 1978
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Vijf volksliederen op. 113, 1976
  gemengd koor en piano 00:00:00
 • Vijftien oudnederlandse religieuze liederen op. 17, 1962
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Volkse massaliederen op. 31, 1955
  gemengd koor en piano 00:00:00
 • Voorbij de tuinen op. 93, 1972
  middenstem en piano 00:12:00
 • Voorspel en rondedans op. 42, 1960
  altviool en piano 00:04:30
 • We zijn er met Kuurne op. 167
  gemengd koor en piano 00:00:00
 • Wij zingen in koor op. 78, 1969
  koor a cappella 00:06:30
 • Wijzangen bij het avondmaal op. 105, 1974
  gemengd koor a cappella 00:10:00
 • Wijzangen bij het avondmaal op. 105, 1974
  mannenkoor a cappella 00:10:00
 • Zeer klassieke ouverture op. 24, 1954
  orkest 00:06:00
 • Zegen nu, moeder op. 15/1, 1949
  gemengd koor en orgel of piano 00:00:00
 • Zegen nu, moeder op. 15, 1948
  middenstem en piano 00:00:00
 • Zes inventies op. 79/1, 1969
  piano of clavecimbel of orgel 00:08:15
 • Zes inventies op. 79/1, 1969
  piano 00:08:15
 • Zes inventies op. 79/1, 1969
  orgel 00:08:15
 • Zes inventies op. 79/1, 1969
  clavecimbel 00:08:15
 • Zes kleine orgelstukkjes op. /1, 1937
  orgel 00:00:00
 • Zes oude liederen op. 104, 1974
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Zeven oude koraalgezangen op. 127, 1978
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Zeven oude koraalzangen op. 123, 1977
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Zeven oudnederlandse volksliederen op. 43, 1960
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Zeven vlaamse volksliederen op. 138, 1981
  vierstemmig gemengd koor 00:00:00
 • Zeven volksliederen op. 172
  gelijkstemmig koor 00:00:00
Bladzijdes :