CeBeDeM

CeBeDeM

index
van de aangesloten componisten

PEETERS, Flor

Franciscus Florentinus PEETERS werd geboren op 4 juli 1903 in Tielen, als jongste in een gezin van elf. De componist groeide op in een muzikale omgeving en werd al snel geboeid door het artistieke milieu. Gedurende zijn middelbare schooltijd in Herentals en Turnhout studeerde hij piano, orgel (bij H. Quinen en Jozef Brandt) en viool. Op zestienjarige leeftijd begon Peeters aan zijn studie aan het Lemmens Instituut in Mechelen, waar hij les kreeg van Lodewijk Mortelmans (compositie), Jules van Nuffel (gregoriaanse muziek en analyse) en Oscar Depuydt (orgel en liturgische improvisatie). Peeters ontving zijn einddiploma in 1921 en werd in dat jaar tweede organist aan de St-Romboutskathedraal te Mechelen. Twee jaar later werd hij orgelleraar aan het Lemmensinstituut en titularis organist aan de St.-Rombouts. Verder doceerde hij ook orgel in Gent, Tilburg en in het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen, alwaar hij directeur was van 1952 tot 1968. Peeters gaf jaarlijks meesterklassen in Amerika en sinds 1968 ook in Mechelen. Als organist kende hij zowel binnen als buiten Europa bijzondere faam en gaf concerten over de hele wereld. Tot zijn vast repertoire behoorde naast eigen composities werk van Bach, Widor en bovenal Franck. Bovendien genoot Peeters ook als pedagoog aanzien; hij was de initiator van de cursus muziekpedagogie aan het Belgische conservatorium. De componist kreeg tijdens zijn leven talrijke onderscheidingen, waaronder een eredoctoraat aan de University of America (1962) en aan de Katholieke Universiteit Leuven (1971). In 1971 werd Peeters in de adelstand verheven met de titel van baron en een jaar later mocht hij zich ereburger van Turnhout noemen. Hij overleed te Antwerpen op 4 juli 1986.

WERK
Flor Peeters wordt vaak aanzien als een vrij conservatieve componist. Eerder dan dezelfde weg uit te gaan als zijn tijdgenoten, koos hij ervoor nieuwe muziek te schrijven vanuit een bekende taal en gebruikte hij graag klassieke vormen. Naast kamermuziek, pianowerken en liederen is de eigen stijl van de componist het duidelijkst terug te vinden in zijn orgelcomposities. Zijn grote voorbeelden waren de organisten en componisten Marcel Dupré, Charles Tournemire (in het gebruik van improvisatieachtige technieken), en vooral César Franck, wiens invloed voornamelijk te merken is aan het gebruik van canon en thematische ontwikkeling.

Peeters gebruikte in zijn composities veelal vloeiende melodische lijnen die beïnvloed werden door de traditie van het gregoriaans, de Nederlandse polyfonie en de volksmuziek. Karakteristiek voor zijn langere werken is het contrast tussen ritmische contrapuntische passages en passages met een contemplatiever karakter. Een mooi voorbeeld hiervan is de Vlaamsche Rhapsodie op. 37 (1935), een drieledige compositie die de componist zelf omschreef als een “fresco van het Vlaamse karakter: energetische ritmes, decoratieve vorm, krachtige substantie, kleurrijke registratie, sterke gestalte”. Het midden van het stuk maakt gebruik van het lied Ik zag Cecilia komen, dat op een luchtige manier wordt verwerkt en ontwikkeld.

Progressiever was de componist dan weer in zijn experimenten met polyritmiek, polytonaliteit en complexe contrapuntische technieken. Een typisch voorbeeld hiervan is de Passacaglia e Fuga op. 42, gecomponeerd in 1938 en opgedragen aan Hendrik Andriessen. Het thema is schatplichtig aan de grote Passacaglia en Fuga in c van Bach door zijn 3/4-metrum, zijn mineur toonladder, zijn lengte (8 maten) en zijn karakteristiek begin (via een opmaat van een tonica naar een dominantnoot). De veertien variaties met telkens een ander karakter groeien net als de fuga langzaam naar een krachtig fortissimo. Na de zesde variatie die bitonaal geconcipieerd is (Peeters combineert mi klein met sol klein) valt het pedaal weg zodat de climaxopbouw wordt onderbroken. In variaties 9 en 10 verschijnt het thema in de sopraan (net zoals in variatie 7) maar hier is dit thema minder duidelijk waar te nemen doordat ze gevarieerd wordt en verwerkt is in een 4/4-metrum. Het acht maten durende thema van de traditionele fuga die volgt is duidelijk afgeleid van dat van de passacaglia. Ook in de fuga komen enkele bitonale passages voor; zo verschijnt het thema bijvoorbeeld in stretto in fis klein en a klein. Het werk eindigt met een majestueus slot in E groot.

Tot de bekendste kortere orgelwerken met pedaal behoren de Aria op. 51, een simpele cantabile uit 1945 met een lyrische melodie ondersteund door herhaalde akkoorden in mixolydische modus, en de Vier stukken op. 59 en op. 71.

In de jaren vijftig evolueert de stijl van Peeters geleidelijk naar meer introspectief en terughoudend met als culminatiepunt de orgelcyclus Zes lyrische stukken op. 116. Dit werk, gecomponeerd in 1966, biedt een synthese van aan de ene kant de orgelwerken met een symfonisch karakter en aan de andere kant de orgelcomposities die in een neoklassieke sfeer baden. De compositie kan neoklassiek genoemd worden omdat de componist gebruik maakt van lineair contrapunt en een duidelijke vorm, en symfonisch door de benutting van registratie. Alhoewel de vijf eerste stukken polytonaal zijn geconcipieerd, klinkt de bundel lyrisch en elegant.

Bovendien schreef Peeters een indrukwekkend aantal koraalpreludes, zo’n 322 in totaal. Deze composities zijn bedoeld om uit te voeren tijdens de liturgische vieringen door een eventueel niet professioneel organist, wat niet wil zeggen dat Peeters zijn creatieve geest niet kon botvieren. De meeste preludes hebben de koraalmelodie in de bovenstem, al dan niet gevarieerd, of in het pedaal. Sommigen zijn opgevat als een partita en in andere preludes wordt de melodie als een soort interpolatie binnen het stuk gepresenteerd. Verder schreef de componist doorheen zijn volledige carrière een hele reeks stukken voor orgel manualiter, zoals zijn Vijfendertig miniaturen op. 55 uit 1945. Ook deze werken zijn doorgaans eenvoudiger en korter dan zijn composities voor groot orgel en zijn eerder didactisch van aard. Daarenboven wordt de speler wegwijs gemaakt in de kunst van het registreren omdat Peeters (zoals in al zijn werken) de registers duidelijk aangeeft.

Naast orgelcomposities schreef Peeters ook een aantal missen zoals de Missa in honorem Sanctae Lutgardis op. 15 en de Missa in honorem Reginae Pacis op. 30. Deze stukken liggen in de lijn van het Cecilianisme door de lagere moeilijkheidsgraad, de duidelijkheid en de conjuncte schrijfwijze. Toch zijn ze harmonisch veel rijker. In de Missa in honorem Reginae Pacis speelt Peeters met de ambiguïteit van een grote en kleine toonaard. Het Credo van deze mis neemt grotendeels het oorspronkelijk gregoriaans origineel over, wat voorzien werd van een orgelbegeleiding (Peeters was bekend voor het begeleiden van het gregoriaans en schreef er een pedagogisch werk over). De mis krijgt een cyclisch karakter doordat het Kyrie en het Agnus Dei gebruik maken van dezelfde thematiek en harmonisatie.

Bij zijn pedagogische werken mogen naast de Tien pedaalstudies voor orgel op. 11 uit 1931 zeker de drie bundels Ars Organi niet vergeten worden, ontstaan in het begin van de jaren vijftig, met daarin korte oefeningen en korte orgelstukken van Peeters zelf en van grote meesters uit de geschiedenis van de orgelliteratuur. Verder verzorgde de componist een aantal edities zoals de drie volumes Oudnederlandsche meesters voor het orgel (1938-1946) en schreef hij met Maarten Albert Vente het boek De orgelkunst in de Nederlanden, met naast een historisch overzicht van de componisten, orgelpraktijk en orgelbouwers uit de Lage Landen van de zestiende tot de achttiende eeuw, een uiteenzetting over de werking van het orgel en zijn verschillende soorten pijpen.

SELECTIEVE WERKLIJST
- Orgelwerken: Symfonische fantasie op. 13 (1925); Variaties en finale op een oud Vlaams lied op. 20 (1929); Toccata, fuga en hymne op Ave maris stella op. 28 (1933); Tien choralen voor orgel op. 39 (1936); Modale suite voor orgel en harmonium op. 43 (1938); Sinfonia per organo op. 48 (1940); Concerto voor orgel en orkest op. 52 (1944); Lied-symfonie op. 66 (1948); Dertig korte preludes op bekende hymnen op. 95 (1959); Hymnen preludes voor het liturgisch jaar op. 100 (tussen 1959 en 1966); Zehn inventionen op. 117 (1969); Parafrase op Salve Regina op. 123 (1973); Sonata quasi una fantasia op. 129 (1977); Partita op Lieve Vrouwe van de Kempen op. 135 (1983)
- Pianowerken: Suite voor klavier op. 18 (1928); Tien schetsen uit het kinderleven op. 27 (1934); Tien bagatellen op. 88 (1958); Twaalf koraalpreluden op. 114 (1964)
- Liederen: Veertien kinderliederen op. 34; Speculum Vitae op. 36 (1935); Drie gelegenheidsliederen op. 44; Het tijdloos verbond op. 50
- Missen: Missa in Honorem S. Josephi op. 21 (1929); Missa Festiva op. 62 (1947); Missa in Honorem Sancti Joannis Baptistae op. 84 (1956)
- Koorwerken: Quattuor Motetta op. 14; Drie drinkliederen op. 23; Het lied der eeuwen op. 33; Sing to God with Gladness op. 40 (1936); Te Deum op. 57 (1945); Vier motetten op. 63 en op. 64 (1947); Wedding Song op. 103 (1960); Vier oude kerstliederen op. 115 (1964)

BIBLIOGRAFIE
- J. BATE, Flor Peeters at 70, in Musical Times, 114, 1973, p. 185-186
- M.-T. BUYSSENS, Bibliografie meester Flor Peeters, s.l., 1971
- W. GILES, The Organ Music of Flor Peeters, in Journal of Church Music, 9, 1967, p. 8-10, 43
- B. HESFORD, A Companion to Flor Peeters’s Opus 100, in Musical Opinion, vanaf 100, 1977
- B. HESFORD, The Organ Works of Flor Peeters, in Musical Opinion, vanaf 100, 1977
- J. HOFMANN, Flor Peeters. His Life and His Organ Works, New York, 1978
- B. MARX, Orgelschulen des 20. Jahrhunderts, in Musica Sacra, 97, 1977, p. 22-35
- G. PEETERS, Charles Tournemire (1870-1939) en Flor Peeters (1903-1986), in Orgelkunst, 12, 1989, p. 157-163
- J. SCHOUTEN, Flor Peeters (1903) ambassadeur van het orgel, in Gregoriusblad, 103, 1979, p. 108-113
- R. SCHROYENS, De koraalpreludia van Flor Peeters. I, in Orgelkunst, 15, 1992, p. 173-183
- R. SCHROYENS, De koraalpreludia van Flor Peeters. II, in Orgelkunst, 16, 1993, p. 33-42
- R. SCHROYENS, Peeters speelt Peeters, in Orgelkunst, 11, 1988, p. 26-33
- P. VISSER, Flor Peeters, organist, Turnhout, 1950

SELECTIEVE DISCOGRAFIE
- DIE PEETERS-ORGEL DER KATHEDRALE ZU MECHELEN, Motette B000028BVB
- EUROPAISCHE ORGELMUSIK, Prezioso B000024N70
- ORGELWERKE, Prezioso B000024N6V
- PEETERS: ORGAN CONCERTO, etc., Motette #40161

[© 2003 Peter Bovens, voor MATRIX]

werken

 • 12 Chorale preludes - I : 1-6 op. 114, 1964
  piano 00:00:00
 • 12 Chorale preludes - II : 7-12 op. 114, 1964
  piano 00:00:00
 • 30 Chorale preludes on gregorian hymns : I. Ten choral preludes op. 75, 1953
  orgel 00:40:00
 • 30 Chorale preludes on gregorian hymns : II. Ten choral preludes op. 76, 1954
  orgel 00:40:00
 • 30 Chorale preludes on gregorian hymns : III. Ten choral preludes op. 77, 1954
  orgel 00:40:00
 • 30 Chorale preludes on well-known hymn tunes : I Ten Chorale Preludes op. 68, 1948
  orgel 00:40:00
 • 30 Chorale preludes on well-known hymn tunes : II. Ten Chorale Preludes op. 69, 1949
  orgel 00:40:00
 • 30 Chorale preludes on well-known hymn tunes : III. Ten Chorale Preludes op. 70, 1949
  orgel 00:40:00
 • 35 Miniatures, Band I op. 55, 1945
  orgel 00:00:00
 • 35 Miniatures, Band II op. 55, 1945
  orgel 00:00:00
 • Abdijvrede, 1956
  orgel 00:04:11
 • Aenhoort, ick sal beghinnen, 1930
  middenstem en piano 00:04:00
 • Almighty God of Majesty op. 109, 1962
  orgel 00:08:15
 • Alte Orgelmusik aus England und Frankreich, 1958
  orgel 03:00:00
 • Altniederlaendische meister, herausgegeben von Flor Peeters, 1958
  orgel of harmonium 03:00:00
 • Altniederlaendische meister, herausgegeben von Flor Peeters, 1958
  orgel 03:00:00
 • Altniederlaendische meister, herausgegeben von Flor Peeters, 1958
  harmonium 03:00:00
 • Anthologia pro organo Vol. I, 1949
  orgel 00:00:00
 • Anthologia pro organo Vol. II, 1949
  orgel 00:00:00
 • Anthologia pro organo Vol. III, 1949
  orgel 00:00:00
 • Anthologia pro organo Vol. IV, 1949
  orgel 00:00:00
 • Aria op. 51, 1945
  orgel 00:04:00
 • Aria op. 51, 1945
  viool en piano 00:04:00
 • Aria op. 51, 1945
  cello en piano 00:04:00
 • Aria op. 51/d, 1945
  trompet en harmonieorkest 00:04:00
 • Arioso (From concerto for organ and piano) op. 74/a, 1951
  orgel 00:04:30
 • Ars organi: Pars I, 1952
  orgel 00:00:00
 • Ars organi: Pars II, 1952
  orgel 00:00:00
 • Ars organi: Pars III, 1952
  orgel 00:00:00
 • Aubade op. 19/4, 1929
  Mezzosopraan en piano 00:05:00
 • Ave Maria en Pater-Noster op. 104, 1961
  gemengd koor en orgel 00:02:30
 • Ave Maria en Pater-Noster op. 104, 1961
  2 gelijke stemmen (SA of TB) en orgel of piano 00:02:30
 • Ave Maria en Pater-Noster op. 104, 1961
  hoge stem en piano 00:02:30
 • Ave Maria en Pater-Noster op. 104, 1961
  gemengd koor en orgel 00:02:30
 • Ave Maria en Pater-Noster op. 104, 1961
  gemengd koor en orgel (of piano) 00:02:30
 • Ave Maria en Pater-Noster op. 104, 1961
  lage stem en orgel (of piano) 00:02:30
 • Ave Maria en Pater-Noster op. 104, 1961
  Mezzosopraan en orgel (of piano) 00:02:30
 • Ave Maria en Pater-Noster op. 104, 1961
  gemengd koor en piano 00:02:30
 • Ave Verum op. 63/I, 1947
  gemengd koor en orgel 00:00:00
 • Canticum gaudii op. 118, 1972
  gemengd koor, 2 trompetten, 2 trombones en orgel 00:05:00
 • Cantiek aan Sinte Cecilia op. 53/2, 1943
  koor en piano 00:00:00
 • Carmina Flori
  kamerorgel en clavecimbel 00:20:00
 • Chorale-Fantasy on "Christ The Lord has risen" op. 101, 1960
  2 trompetten, 2 trombones en orgel 00:07:00
 • Christmas hymn - Anthem op. 107/b, 1961
  gemengd koor en orgel 00:04:30
 • Concert piece op. 52/a, 1952
  orgel 00:06:00
 • Concertino op. 122, 1973
  positief orgel en clavecimbel 00:11:30
 • Concerto op. 52, 1944
  orgel en piano 00:32:00
 • Concerto op. 74, 1951
  piano en orgel 00:22:00
 • Concerto op. 74, 1951
  piano en orkest 00:22:00
 • Contemplative canzone op. 116/3, 1966
  orgel 00:00:00
 • De morgen in 't bosch op. 44/2, 1940
  tweestemmig vrouwenkoor en piano 00:07:00
 • De Vlaamse leeuw, 1978
  orgel 00:04:00
 • Dix bagatelles op. 88, 1958
  piano 00:21:00
 • Dix leçons de solfège dans les sept clés op. 96/b, 1959
  onderwijs en instrumentale muziek 00:25:00
 • Dix leçons de solfège sur les clés de sol et fa mélangées op. 96/a, 1959
  onderwijs en instrumentale muziek 00:25:00
 • Drei praeludien und fugen op. 72, 1950
  orgel 00:21:15
 • Drie drinkliederen op. 23, 1929
  mannenkoor en piano 00:10:00
 • Drie gelegenheidsliederen op. 44/1, 1939
  kinderkoor en piano of orgel 00:12:00
 • Drie kerstliederen op. 61/a, 1942
  Mezzosopraan of Bariton en piano 00:11:00
 • Drie liederen
  gemengd koor en piano 00:00:00
 • Drie liederen op. 8, 1926
  middenstem en piano 00:09:00
 • Drieluik op. 54B, 1943
  middenstem en piano 00:00:00
 • Duo for flutes and cromorne op. 116/2, 1966
  orgel 00:02:46
 • Easter hymn - Anthem op. 107/a, 1961
  gemengd koor en orgel 00:03:30
 • Ego sum panis op. 9/I, 1924
  gemengd koor en orgel 00:04:00
 • Elégie op. 38, 1935
  orgel 00:05:30
 • Entrata festiva : Processional and recessional op. 93, 1959
  koor, orgel, 2 trompetten en 2 trombones 00:07:00
 • Er was eens... op. 31/3, 1934
  piano vierhandig 00:03:00
 • Evening prayer op. 87/b, 1958
  2 gelijke stemmen en orgel 00:04:00
 • Evening prayer op. 87/b, 1958
  gemengd koor en orgel 00:04:00
 • Feestzang op. 53/8, 1938
  Sopraan en piano 00:05:00
 • Flos carmeli op. 89/a, 1958
  Solo en koor en orgel 00:05:00
 • Four old flemish christmas Carols op. 115/1, 1964
  gemengd koor, blaasinstrumenten en orgel 00:16:00
 • Gavotte antique op. 59/4, 1945
  orgel 00:03:00
 • Gebed voor de kerk op. 137, 1983
  koor a cappella 00:00:00
 • Gebed voor de kerk op. 137, 1983
  middenstem en piano 00:00:00
 • Ghequetst ben ic van binnen, 1930
  middenstem en piano 00:02:30
 • Grave op. 116/1, 1966
  orgel 00:00:00
 • Heidekind op. 3, 1924
  Mezzosopraan en piano 00:04:00
 • Het viel eens hemelsdouwe, 1930
  middenstem en piano 00:03:00
 • Hoog den leeuw op. 2/2, 1926
  Bariton en piano 00:03:00
 • Humoreske
  piano 00:00:00
 • Hymn op. 71/1, 1949
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/1, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/2, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/3, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/4, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/5, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/6, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/7, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/8, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/9, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/10, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/11, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/12, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/13, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/14, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/15, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/16, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/17, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/18, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/19, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/20, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/21, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/22, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/23, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymn Preludes for the liturgical year op. 100/24, 1959
  orgel 00:00:00
 • Hymne aan Vlaanderen op. 53/6, 1942
  Bariton en piano 00:04:00
 • Ik kan u niet vergeten
  middenstem en piano (in D) 00:00:00
 • Ik kan u niet vergeten
  middenstem en piano (Ut) 00:00:00
 • In silent night, the Son of God op. 110, 1963
  gemengd koor en orgel 00:03:00
 • Introduzione, fugato con corale sopra "Pro civitate" op. 125, 1976
  orgel 00:05:30
 • Inviolata op. 89/b, 1958
  gemengd koor en orgel 00:03:15
 • Invocation op. 116/4, 1966
  orgel 00:00:00
 • Ipsi sum desponsata op. 60/3, 1942
  2 gelijke stemmen en orgel 00:04:00
 • Ivory tower op. 47/, 1940
  middenstem en piano 00:12:00
 • Jesu dulcis memoria op. 63/III, 1947
  gemengd koor en orgel 00:03:30
 • Jezus mijn vriend op. 54/a, 1943
  middenstem en piano 00:27:00
 • Jubilate Deo omnis terra op. 40/b, 1936
  gemengd koor en orgel 00:05:00
 • Jubilate Deo omnis terra op. 40/a, 1936
  koor, kopers en orgel 00:05:00
 • Jubilate Deo omnis terra op. 40/a, 1936
  driestemmig koor en orgel 00:05:00
 • Jubilee Mass op. 92, 1958
  gemengd koor en orgel 00:13:50
 • Justus ut palma op. 9/III, 1924
  gemengd koor en orgel 00:03:00
 • Kind van mijn liefde op. 31/2, 1934
  Sopraan en piano 00:00:00
 • Larghetto op. 106, 1961
  viool, cello en piano 00:07:00
 • Légende op. 59/2, 1945
  orgel 00:04:00
 • Lentelied op. 12/4, 1929
  Mezzosopraan en piano 00:05:00
 • Lied-Symphony n°1-2 op. 66, 1948
  orgel 00:14:30
 • Lied-Symphony n°5 op. 66, 1958
  orgel 00:05:30
 • Lieve Vrouwe van de Kempen
  mannenkoor en piano 00:00:00
 • Little chorale Suite op. 130, 1977
  orgel 00:09:00
 • Little organ book for beginners in organ playing, 1953
  orgel 03:20:00
 • Lyrical canticle op. 116, 1966
  orgel 00:00:00
 • Magnificat op. 108, 1962
  gemengd koor, kopers en orgel 00:06:00
 • Manuale : 16 einfache Fantasien op. 79, 1954
  orgel met één pedaal 00:40:00
 • Maria, hemelse moeder op. 61/4, 1946
  Sopraan en piano 00:04:00
 • Mère op. 41, 1936
  lage stem en piano 00:15:00
 • Méthode pratique pour l'accompagnement du chant grégorien, 1936
  onderwijs en vocale muziek 00:00:00
 • Mijn kleen, kleen dochterke op. 31/3, 1934
  Sopraan en piano 00:00:00
 • Missa festiva op. 62, 1947
  gemengd koor en orgel 00:30:00
 • Missa in honorem Sancti Josephi op. 21, 1929
  gemengd koor en orgel 00:22:00
 • Missa laudis op. 84, 1956
  gemengd koor en orgel 00:21:00
 • Missa laudis op. 84, 1956
  3 gelijke stemmen en orgel 00:21:00
 • Modale suite op. 43, 1938
  orgel 00:12:00
 • Morning hymn op. 59/1, 1945
  orgel 00:03:00
 • Nostalgia op. 59/3, 1945
  orgel 00:03:00
 • Nunc ad Coronas pergite op. 98, 1960
  gemengd koor, Solo of koor unisono en orgel 00:04:00
 • Onze Vader op. 61/7, 1945
  koor en piano 00:00:00
 • Orgelpreludium op het Introitus "Resurexi" van Pasen op. 138/a, 1984
  orgel 00:00:00
 • Panis angelicus op. 64/I, 1947
  gemengd koor a cappella 00:08:00
 • Paraphrase über Regina Coeli op. 140, 1986
  cello en orgel 00:00:00
 • Partita on Puer nobis nascitur op. 127, 1977
  orgel 00:00:00
 • Passacaglia e fuga op. 42, 1938
  orgel 00:11:00
 • Pater Noster op. 102/f, 1960
  Sopraan en piano of orgel 00:02:00
 • Pater Noster op. 102/f, 1960
  lage stem en piano 00:02:00
 • Pater Noster op. 102/f, 1960
  2 gelijke stemmen (SA of TB) en orgel (of piano) 00:02:00
 • Pater Noster op. 102, 1960
  middenstem en orgel of piano 00:02:00
 • Pater Noster op. 102, 1960
  gemengd koor S., A., T., B. en orgel 00:02:00
 • Pater Noster op. 102, 1960
  middenstem en orgel 00:02:00
 • Pater Noster op. 102, 1960
  middenstem en piano 00:02:00
 • Postludium
  piano 00:00:00
 • Praeludien und Hymnen op. 90, 1958
  orgel 00:36:15
 • Prealudiale : 16 Einfache Praeludien op. 113, 1964
  orgel 1 pedaal 00:41:30
 • Preambulum op de naam van Jan de Smedt op. 138/b, 1984
  piano 00:00:00
 • Prière pour une paix op. 139, 1985
  orgel 00:00:00
 • Priesterhymne op. 60/1, 1943
  middenstem en piano 00:04:00
 • Priesterkantiek op. 73/3, 1952
  hoge stem en piano 00:00:00
 • Psalm 99 op. 40/1, 1936
  koor met 3 gelijke stemmen of 4 gemengde stemmen en orkest 00:05:00
 • Ricercare op. 134, 1982
  orgel 00:07:30
 • Rood pioeneke op. 31/1, 1934
  Sopraan en piano 00:00:00
 • Schetsen uit het kinderleven - Deel I op. 27, 1932
  piano 00:00:00
 • Sinfonia op. 48, 1940
  orgel 00:24:00
 • Sint-Aloysiuslied op. 1, 1920
  middenstem en orgel of piano 00:04:00
 • Sint-Aloysiuslied op. 1, 1920
  middenstem en orgel 00:04:00
 • Sint-Aloysiuslied op. 1, 1920
  middenstem en piano 00:04:00
 • Six love songs op. 50, 1943
  middenstem en piano 00:15:00
 • Six lyrical pieces : Trumpet Tune op. 116/6, 1966
  orgel 00:03:30
 • Sonata op. 51/a, 1943
  trompet en piano 00:15:00
 • Sonata quasi une fantasia op. 129, 1977
  orgel 00:12:00
 • Sonatine op. 45, 1940
  piano 00:07:00
 • Sonatine op. 45, 1940
  clavecimbel 00:07:00
 • Sonatine in G major op. 46, 1940
  piano 00:10:00
 • Sonatine in G major op. 46, 1940
  clavecimbel 00:10:00
 • Speculum vitae op. 36/1, 1935
  groot orgel en zang 00:17:00
 • Steenhof op. 53, 1944
  piano 00:15:00
 • Sub tuum praesidium op. 64/II, 1947
  koor a cappella 00:01:45
 • Suite op. 82, 1955
  4 trombones 00:10:00
 • Symphonic fantasy (based on an easter plainsong) op. 13, 1925
  orgel 00:07:00
 • Tantum ergo op. 9/IV, 1924
  gemengd koor en orgel 00:02:45
 • Tantum ergo op. 64/IV, 1947
  gemengd koor a cappella 00:02:00
 • Tantum ergo op. 63/IV, 1947
  gemengd koor S., A., T., B. en orgel 00:05:00
 • Te Deum op. 57, 1945
  gemengd koor, kopers, slagwerk en orgel 00:07:30
 • Te Deum op. 57, 1945
  mannenkoor (2 T. et Bar.) en orgel 00:07:30
 • Te Deum op. 57, 1945
  gemengd koor en orgel 00:07:30
 • Te Joseph celebrent op. 64/III, 1947
  gemengd koor a cappella 00:04:00
 • Ten pedal studies op. 11, 1925
  orgel 00:12:00
 • Ten Preludes on old Flemish carols op. 119, 1964
  orgel (manualiter) 00:20:00
 • The Lord's prayer op. 102/c, 1960
  lage stem en piano 00:02:00
 • The Lord's prayer op. 102/c, 1960
  middenstem en piano 00:02:00
 • The Lord's prayer op. 102/c, 1960
  gemengd koor en orgel 00:02:00
 • The Lord's prayer op. 102/c, 1960
  gelijke stemmen (SA) en orgel (of piano) 00:02:00
 • Thirty short preludes on well-known hymns op. 95, 1959
  orgel 00:40:00
 • Thirty-five miniatures op. 55, 1945
  orgel 01:30:00
 • To Bethlehem op. 32, 1934
  Soli, 2 gelijke stemmen en orgel 00:15:00
 • Toccata op. 51/a, 1961
  piano 00:07:00
 • Toccata, fugue et hymne sur Ave Maris Stella op. 28, 1931
  orgel 00:08:00
 • Trio op. 80, 1955
  fluit, klarinet en fagot 00:10:00
 • Tripartita op. 136, 1984
  orgel en zang 00:00:00
 • Trois Mélodies op. 132, 1980
  Sopraan of Tenor en piano 00:08:00
 • Twee gelegenheidsliederen op. 10, 1928
  middenstem en piano 00:09:50
 • Ubi Caritas et amor op. 128, 1977
  Tenor en orgel 00:06:00
 • Variationen und Finale ueber ein altflaemisches Lied op. 20, 1929
  orgel 00:14:00
 • Voor outer en heerd op. 67/7, 1948
  middenstem en piano 00:03:00
 • Vrede op. 61/6, 1945
  Alt en piano 00:00:00
 • Wedding song op. 103/a, 1960
  hoge stem en piano 00:04:00
 • Wedding song op. 103/a, 1960
  middenstem en orgel (of piano) 00:04:00
 • Wedding song op. 103/a, 1960
  Bas en orgel (of piano) 00:04:00
 • Wedding song op. 103/a, 1960
  SATB, Sopraan solo en orgel (of piano) 00:04:00
 • Wees gegroet, Maria op. 61/7, 1945
  koor en piano 00:00:00
 • When God the Lord op. 111, 1963
  gemengd koor en tenororgel 00:03:00
 • Zehn Inventionen zum liturgischen Gebrauch op. 117, 1969
  orgel 1 pedaal 00:20:00
 • Zehn Orgelchoraele op. 39, 1936
  orgel 00:31:00
 • Zes Alice Nahonliederen op. 3, 1923
  Mezzosopraan en piano 00:18:00
Bladzijdes :