CeBeDeM

CeBeDeM

index
van de aangesloten componisten

GEYSEN, Frans

Frans GEYSEN werd geboren op 29 juli 1936 te Oostham (provincie Limburg). Hij studeerde orgel en muziekopvoeding aan het Lemmensinstituut tot 1960 waarna hij zich verder bekwaamde in muziekgeschiedenis bij J.L. Broeckx en fuga bij J. Mestdagh, respectievelijk aan de Muziekconservatoria van Antwerpen en Gent. Hij doceerde harmonie en hogere muziekanalyse aan het Lemmensinstituut van 1962 tot 1999 en aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel van 1975 tot 1997.
In 1965 woonde Frans Geysen de Ferienkurse in Darmstadt bij en deed tijdens de jaren zestig en zeventig verschillende festivals voor hedendaagse muziek aan.
Vanaf 1972 verschenen er regelmatig essays, analyses, partituur-, plaat- en boekbesprekingen betreffende de hedendaagse muziek van zijn hand in de tijdschriften Adem, Restant, Gamma, Mozaïek en Muziekkrant.
Tussen 1973 en 1985 werden enkele van Geysens beiaardcomposities voor de beiaardschool van Mechelen bekroond. Zo sleepte hij in 1973 de Prijs Jef Denyn in de wacht met zijn werk Clock-wise.
Geysens vruchtbare relatie met de blokfluit lanceerde hem internationaal in 1975: op voorspraak van de invloedrijke blokfluitist Frans Brüggen werd Geysens blokfluitkwartet Periferisch-Diagonaal-Concentrisch (1972) uitgegeven bij het gerenommeerde Schott&Co. als vierde werk in de Modern Recorder Series.
Met de video-opera Orpheus is in ons (1988) combineerde Geysen zijn verwezenlijkingen op vlak van instrumentale muziek en koorwerken op groot formaat. Dit werk voor declamator, mezzosopraan, bas-bariton, bas, gemengd koor en een ensemble van tien instrumenten werd op 13 februari 1992 gecreëerd in het Lemmensinstituut onder leiding van een enthousiaste Piet Swerts.
In september 1989 realiseerde Geysen zijn tapecompositie Voorlopige stadia van een gegeometriseerde tijd in het IPEM te Gent.
Een opdracht van het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen resulteerde in de Staalkaarten voor een hoboconcert (1991), Geysens eerste transplantatie van zijn compositiepraktijk op zulke grote bezetting.

WERK
In 1958 starten Geysens compositorische activiteiten. Zijn vroege composities zijn voornamelijk koorwerken in een post-expressionistische stijl. In 1967 evolueert hij autonoom van de Amerikaanse minimalisten naar een canonisch-repetitieve stijl die op essentiële punten verschilt met het minimalisme. Geysens muziek bestaat uit bondig geformuleerde snelontwikkelende processen, is niet consonant gericht en ambieert geen meditatieve uitstraling; dit alles in tegenstelling tot de werken van Philip Glass en Steve Reich.

In 1972 treedt hij naar voor als componist met zijn bijdrage In de spiegel in het februarinummer van het tijdschrift Adem. Hij zet zich af van de seriële en postseriële scholen die teveel nadruk leggen op het uiterlijke, alsook van de oudere Vlaamse componistengeneratie en pleit voor een muziek ontdaan van al het overbodige, onbelangrijke en triviale. In zekere zin is Geysens muziek dan 'zuivere muziek' aangezien zij ontdaan is van elk dramatisch en psychologisch discours.

Geysen plaatst zijn hygiënische, reine schriftuur ook in een historisch perspectief. Componisten als Ockeghem, Bach en Beethoven schiepen precedenten voor de canonische structuren en repetitiviteit in Geysens muziek. Aan Bartók ontleent de componist zijn historisch model voor de spiegelsymmetrische constructie.

Ook de contemporaine plastische kunsten weten hem te inspireren. In de jaren zeventig was dat de repetitief-minimalistische Zero-beweging met als exponent Soto en in 1981 werd Geysen op een tentoonstelling getroffen door de gelijkenissen van zijn oeuvre met dat van de kunstenaar Piet Stockmans. De samenwerking en vriendschap tussen deze twee gelijkgestemde zielen culmineerde in september 1984 in een tentoonstelling met Stockmans' porseleinen installaties en Geysens De stockmans-installaties: een compositie van 20 minuten gecreëerd door het Nederlandse Loeki Stardust-blokfluitkwartet. Geysen trachtte de "(...)Fascinerende technische perfectie gekoppeld aan de grootst mogelijke plastische puurheid en klaarheid..." van Stockmans werk muzikaal te evenaren.

Geysens sobere stijl, waarin processen en texturen economisch ontwikkeld worden, is niet op verstrooiing gericht. De componist tracht het publiek naar de innerlijke werking van muziek te doen luisteren door middel van de geleidelijk ontwikkelende herhaling.
Ook de partituren bevatten niets overbodigs. Door deze neutrale notatie dienen frasering, articulatie en soms zelfs tempo en bezetting door de uitvoerder te worden ingevuld. Deze vormgeving van de compositie door de uitvoerder moet wel beredeneerd zijn. Zo moet een adequate uitvoering de inwendige structuur van de muziek duidelijk maken. Een droge en mechanische uitvoering is uitgesloten.

Frans Geysens zin voor klankhygiëne verklaart de voorkeur voor monochrome bezettingen: piano, beiaard, orgel (zonder registratie), a capella koor, slagwerk en gelijke blazers met de blokfluit als primus inter pares. Voor zijn compositie voor tape gebruikte Geysen enkel de essentiële mogelijkheden van de apparatuur.
De monochromie van klankkleur wordt door Geysen gecompenseerd met een intervallisch denken waarbij kleuren worden gegenereerd door het werken rond bepaalde intervallen of intervalcombinaties.
Geysen bouwt zijn muziek op uit korte modules met ieder een eigen proces; dit om luistermoeheid of verveling te voorkomen. Zo is zijn Staalkaarten voor een hoboconcert (1991) opgebouwd uit minuut-modules waarin hij de verschillende texturen verkent en afwisseling verzekert door wisselend te refereren naar modellen uit Renaissance en Classicisme. De opdracht voor dit werk stelde een compositorisch probleem: hoe moest Geysen het bij uitstek uiterlijke genre van het concerto verzoenen met zijn verinnerlijkte muziektaal? Geysen trachtte van dit hoboconcerto een groepsgebeuren te maken waarbij de solist enkel maar initiator is en het orkest behandeld wordt als een groep solisten.

Vaak ontwikkelt Geysen zijn materiaal repetitief-evolutief, treffend gekarakteriseerd in titels zoals Woekering tot aan de grens (1992) en Kleine vegetatie (1974). In meerstemmige composities wordt vaak faseverschuiving aangewend. Door deze technieken wordt de herhaling dynamisch en onvoorspelbaar.
Geysens fascinatie voor canonische structuren wordt meteen duidelijk als men één van zijn partituren analyseert. In Erste Begegnung (1995) voor tenorblokfluit en piano combineert hij in de eerste episode een melodie (blokfluit) met zijn canonische inversie op afstand van één vierde noot (rechterhand piano) en in dubbele notenwaarden (linkerhand piano) op een afstand van zeventien halve noten. De spiegelsymmetrische constructie van Installaties voor blokfluitkwartet roept direct de palindroom-macrostructuur van Bartóks vierde en vijfde strijkkwartet op. Geysen drijft de spiegeling verder door het middendeel op te bouwen uit een model en zijn inversiekreeft en zowel de binnenste schil (delen 2 en 4) als de buitenste schil (delen 1 en 5) op analoge wijze volledig spiegelsymmetrisch te construeren. Het eerste deel is dan ook voor vier sopraanblokfluiten en het laatste deel voor vier basblokfluiten.
Het orkestwerk Alles heeft zijn tijd -1- (29/06/2000) is misschien een goede samenvatting van zijn compositietechniek. Het is opgebouwd vanuit een module van vijf maten die langzaam evolueert naar een grotere densiteit. Na 60 maten wordt het proces omgekeerd; de vier hoge strijkersgroepen en de blazers met de contrabassen wisselen onderling van materiaal dat in kreeft en in inversie wordt verder gezet.

SELECTIEVE WERKLIJST
- Orkest: Wentelingen (1989), Staalkaarten voor een hoboconcert (1991), Alles heeft zijn tijd -1- (2000)
- Ensemble: Stadssteeg (1977), Omtrent h-c (1979), Hall-Wand (1979), Lappen-stuk (1980), Monolieten 1 (1990), In het teken van de vertikale gloed (1992), Energie ter plekke (1997)
- Muziektheater: Orpheus is in ons [TV-opera in 4 akten] (1988), Vuurvast (1993), Wildzang (1995)
- Vocaal-instrumentaal: 's Morgens is den riep zo kold (1969), Gespiegelte (1971) De lange tijd (1975), Baadstertjes van biscuit (1998)
- Koor: Elementair (1969), Sine Nomine (1971), Tunnel (1978), In (1979), Als in roze mist (1979), Doe (1981), Ma weeral (1981), Ballade van geen enkeling (1983), Het gejuich der intervallen (1987), In stromen van fysisch licht (1992), Vaarwel (1993), (Extravagant articuleren als sublimerende taalautomaten) (1995), Alles komt terug -3- (2000)
- Kamermuziek: Titel-loos (1975), Omtrent sib (1977), Koperen kwintet (1981), Late Spiegels (1984), Blaaskwintet (1989), Stuk in groen (1990), Solo per solum (1992), Niet elke minuut duurt even lang (1993), Stemmingen (1994), Erste Begegnung (1995), Le charme des impossibilités (1997), Tijdsrekking (1999) , Alles heeft zijn tijd -2-, -3-, -6-, -7- (2000)
- Blokfluit(en): Periferisch-Diagonaal-Concentrisch (1972), Kleine Vegetatie (1974), Omtrent a-b-c (1984), Installaties (1984), Digitaal-Analoog-Concentrisch (1986), Langs hoeken en kanten (1990), Het grote kwartetboek (1992), Geproesterol (1994), Ottoflotto (1995), Lichtspleten (1996)
- Beiaard: Clock-wise (1973), Playing the Bells out of Tower (1978), Probabiliter (1983) Media Vita (1982), Aug-Dim (1985), Drieluik (1994), De overbodige illusies (1996), Onstuitbaar-Onweerlegbaar (1999), Alles komt terug -4- (2000)
- Orgel: Herman Roelstraete - Memoriaal (1989), Crypta Musica per Florentini Organum (1991), De gestage groei (1992), Twee-delingen (1999)
- Piano: Endeavour (1971), Fries (1981), Denkbare muziek ( 1982), Voorstuk in paars (1990), Wereld van volheid (1992), Evident, efficiënt, consequent (1993), Karel Goeyvaerts - Memoriaal (1994), Waarheen? (1998), Muziek voor toetsenbord [2] (1999-2000)
- Slagwerk: De volheid der tijden (1981), Grensverleggend grijs (1983), Kataloog in grijs (1984)
- Tape: Voorlopige stadia van een gegeometriseerde tijd (1989)

BIBLIOGRRAFIE
- F. GEYSEN, In de spiegel, in Adem, 2, 1972, p. 77-82.
- F. GEYSEN, Verschil tussen de componistengeneraties van huidige 50- en 40-jarigen, in Adem, 5, 1976, p. 194-195.
- F. GEYSEN, Hoe boeiend kan de gewilde herhaling zijn ?, in Adem, 2, 1983, p. 76-79.
- F. GEYSEN, Plastische kunsten en muziek van deze eeuw ? Parallellie in de inspiratie, werkwijze, resultaat ? , in Adem, 1, 1984, p. 15-20.
- F. GEYSEN, Mag het nog klinken ? , in Adem, 3, 1989, p. 131-133.
- F. GEYSEN, Registratie als element van de compositie, in Adem, 2, 1999, p. 93-97.
- Y. KNOCKAERT, De grote canon van Frans Geysen, in Kunst & Cultuur, 2, 1992, p. 26-27.
- H. SABBE, De Litanieën van Geysen en Goeyvaerts, in Nieuwe Muziek in Vlaanderen, uitg. dr. M. DELAERE, Y. KNOCKAERT en H. SABBE, Brugge, 1998, p. 93-96.

DISCOGRAFIE
- Digitaal-Analoog-Identiek (Vier op'n Rij), Vox Temporis 92 004, 1995.
(Amsterdam Loeki Stardust), Sonbu Stemra C 6824.
- Geproesterol (Geert Van Gele), Vox Temporis 92 031, 1996.
- Het grote kwartetboek, Mieroprint EM 6003. DDD LC 4960.
- Koperen kwintet (Beaux-Arts Brass Quintet), CD bij boek Nieuwe Muziek in Vlaanderen,
R 3 98007, 1998.
- Langs Hoeken en Kanten (Vier op'n Rij), Vox Temporis 92 004, 1995.
- Media Vita (Geert d'Hollander), René Gailly CD 88903, 1990.
- Installaties (Springflut(e)), Midas LC 8230.
- Periferisch-Diagonaal-Concentrisch (Flautando Köln), Essence AME 3027-2.


[© 2002 Michael Swolfs, voor MATRIX]

werken

 • "Het" zeven stukken, 1972
  piano 00:05:35
 • 's Zomers, 2002
  piano 00:05:36
 • 't heeft geen naam, 2008
  piano 00:00:00
 • 't heeft geen naam, 2007
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • 't Zal, 1994
  klokkenspel met klavier 00:05:00
 • (extravagant articuleren als sublimerende taalautomaten), 1995
  koor a cappella 00:10:00
 • 15 Duette für Blockflöten, 2003
  2 blokfluiten 00:23:16
 • 4.3.5.5.3.4, 2002
  piano 00:02:00
 • 50x Hedwig speliers, 1985
  klavierinstrument 00:02:00
 • 6.5.72, 1972
  Koor a cappalla 00:02:00
 • 9.5.3.2.1., 2005
  piano 00:01:54
 • 9.5.3.2.1. bis, 2005
  piano 00:01:54
 • A + B = A/B, 1984
  klavier 00:01:00
 • Aan niets komt een einde - 1, 1999
  gemengd koor a cappella 00:03:35
 • Aanzet, 1995
  piano 00:02:10
 • Ach, al dat geraas en gedaas en gejaag, 2001
  orgel 00:05:30
 • Acht klavierstukken, 1994
  piano 00:13:30
 • Ad maiorem Soni gloriam, 2002
  gemengd koor a cappella 00:01:45
 • Al op enen wintersen dag, 2004
  piano 00:01:20
 • Alleen klank zij eer 1, 2002
  piano of orgel 00:03:12
 • Alleen klank zij eer 1, 2002
  piano 00:03:12
 • Alleen klank zij eer 1, 2002
  orgel 00:03:12
 • Alleen klank zij eer 2, 2002
  piano 00:02:00
 • Alleen klank zij eer 3, 2002
  gemengd koor a cappella 00:01:00
 • Alleen klank zij eer 4, 2002
  piano 00:09:00
 • Alleen klank zij eer 5, 2002
  piano 00:01:00
 • Alleen klank zij eer 6, 2002
  piano 00:01:20
 • Alleen klank zij eer 7, 2002
  piano 00:01:00
 • Alleen klank zij eer 8, 2002
  gemengd koor a cappella 00:01:24
 • Alles heeft zijn tijd - 01, 2000
  orkest 00:06:00
 • Alles heeft zijn tijd - 02, 2000
  2 violen, alt en cello 00:04:00
 • Alles heeft zijn tijd - 03, 2000
  2 violen, alt en cello 00:04:00
 • Alles heeft zijn tijd - 04, 2000
  klavier 00:05:00
 • Alles heeft zijn tijd - 05, 2000
  klavier 00:03:00
 • Alles heeft zijn tijd - 06, 2000
  2 violen, alt en cello 00:08:00
 • Alles heeft zijn tijd - 07, 2000
  4st. gem. koor of strijkkwartet of trompet, hobo, klarinet, fagot 00:03:10
 • Alles heeft zijn tijd - 07, 2000
  gemengd koor a cappella 00:03:10
 • Alles heeft zijn tijd - 07, 2000
  2 violen, alt en cello 00:03:10
 • Alles heeft zijn tijd - 07, 2000
  trompet, hobo, klarinet en fagot 00:03:10
 • Alles heeft zijn tijd - 08, 2000
  klavier 00:01:40
 • Alles heeft zijn tijd - 09, 2000
  4 trompetten 00:01:20
 • Alles heeft zijn tijd - 10, 2000
  orgel 00:03:20
 • Alles komt terug - 1, 1999
  koor a cappella 00:02:30
 • Alles komt terug - 2, 2000
  koor a cappella 00:03:40
 • Alles komt terug - 3, 2000
  gemengd koor a cappella 00:28:00
 • Alles komt terug - 4, 2000
  klokkenspel met klavier 00:05:35
 • Alles komt terug - 5, 2000
  klavier 00:05:45
 • Allicht, 2005
  piano 00:07:00
 • Als in roze mist, 1979
  koor a cappella 00:02:00
 • April, 1967
  koor a cappella 00:01:30
 • Aug-dim, 1985
  klokkenspel met klavier 00:03:20
 • Baadstertjes van biscuit, 1998
  Sopraan en piano 00:01:36
 • Balorig, 1996
  piano 00:02:06
 • Bazige bas, 1998
  piano 00:01:12
 • Benadering van de kern, 2000
  klavier 00:02:00
 • Berastering, 1998
  piano 00:01:50
 • Berts pianoboek, 1976
  piano 00:15:00
 • Bes F, 1983
  gemengd koor a cappella 00:03:30
 • Bicinium 1, 1994
  piano 00:00:40
 • Bicinium 2, 1994
  piano 00:01:20
 • Binnen en buiten, 1984
  fluit 00:04:15
 • Binst de begrenzing, 2003
  piano 00:03:30
 • Blaaskwintet, 1989
  fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot 00:17:00
 • C', 1969
  koor a cappella 00:01:00
 • Caleidoscopia Musica, 2003
  orgel 00:08:40
 • Côte d'Opâle, 2008
  Alt en piano 00:02:54
 • City of smile, 2001
  20 blokfluiten 01:00:00
 • City of Smile I, 2010
  fluit 00:00:00
 • City of Smile II, 2010
  fluit 00:00:00
 • Clock-Wise, 1973
  klokkenspel met klavier 00:05:45
 • Compleet binnenwaarts, 2006
  piano 00:02:30
 • Compositie am nr.2, 1973
  koor a cappella 00:01:00
 • Compositie ma nr.1, 1973
  koor a cappella 00:01:00
 • Crypta musica, 1991
  Florentijns orgel 00:08:30
 • Daer ick te nacht lach ende sliep, 1967
  koor a cappella 00:03:00
 • Dé-Cis, 1971
  piano 00:01:30
 • De dictatuur zonder gelaat, 1996
  vierstemmig koor a cappella 00:05:00
 • De dingen die zullen komen, 1974
  piano 00:00:30
 • De duimen leggen, 1998
  piano 00:01:36
 • De eenvoud van het sublieme, 2006
  piano 00:01:00
 • De gestage groei, 1992
  orgel 00:07:00
 • De kleuring, 2003
  piano 00:01:40
 • De lange tijd, 1975
  Tenor en ensemble oude instrumenten 00:07:00
 • De ommekeer, 2003
  piano 00:03:46
 • De overbodige illusies, 1996
  klokkenspel met klavier 00:03:30
 • De overbodige onthulling, 1985
  fluit en piano 00:02:15
 • De rusten maken het ritme, 2004
  piano 00:02:36
 • De rusten maken het verschil, 1999
  piano 00:04:00
 • De stockmansinstallaties, 1983
  4 blokfluiten 00:20:00
 • De verstrengeling, 2005
  2 piano's 00:03:00
 • De volheid der tijden, 1981
  3 maal 3 trommels 00:05:50
 • Demokratia, 1971
  koor a cappella 00:01:30
 • Denkbare muziek, 1982
  piano 00:06:00
 • Desalniettemin, 2004
  piano 00:02:33
 • Desondanks, 2005
  piano 00:01:20
 • Di, 1971
  koor a cappella 00:01:00
 • Digitaal - Analoog - Identiek, 1986
  duo, trio en kwartet van blokfluiten 00:11:45
 • Dit denken aan U, 1960
  koor a cappella 00:01:12
 • Dit heeft geen naam, 1998
  koor a cappella 00:01:22
 • Doe, 1980
  koor a cappella 00:07:00
 • Doe, 2010
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Doorstraling 1, 1998
  piano 00:01:12
 • Doorstraling 2, 1998
  piano 00:00:54
 • Draaiende duimen, 1998
  piano 00:02:00
 • Drie fluiten, 1979
  3 fluiten 00:02:40
 • Drie klavierstukken, 1994
  piano 00:10:30
 • Drie werelden, 1987
  piano 00:01:00
 • Drieluik, 1981
  2 viool, hobo, klarinet, tenorsax, hoorn, fagot, tuba 00:01:45
 • Drieluik, 1994
  klokkenspel met klavier 00:09:40
 • Drievoudig, 2000
  piano 00:02:45
 • Duodecamet, 1993
  12 saxofoons 00:15:00
 • Een eindeloze argeloosheid, 2007
  4 vrouwenstemmen, 4 blokfluiten en strijktrio 00:20:00
 • Een kleine eeuwigheidsmuziek, 2004
  gemengd koor a cappella 00:01:51
 • Een transformatie van onveranderlijkheid, 2008
  tenorblokfluit 00:16:10
 • Eerbetoon aan Franz Mertens, 1977
  gemengd koor a cappella 00:07:20
 • Eerbetoon aan Jan Michiels, 1991
  piano 00:01:30
 • Eerbetoon aan Karel Goeyvaerts, 1977
  gemengd koor a cappella 00:03:50
 • Ehrung an M.C.E. (E=mc2), 2001
  altblokfluit 00:03:45
 • Elementair, 1969
  koor a cappella 00:07:30
 • Endeavour, 1971
  piano 00:06:00
 • Energie ter plekke 1, 1997
  blokfluiten en strijkorkest 00:13:10
 • Energie ter plekke 2, 1997
  2 trompetten, hoorn, trombone en tuba 00:07:30
 • Energie ter plekke 3, 1997
  trompet en orgel 00:02:30
 • Energie ter plekke 4, 1997
  fanfare 00:10:33
 • Epifanie van alfabes, 2004
  piano 00:01:48
 • Er binnenin, 1999
  piano 00:02:00
 • Erste begegnung, 1995
  tenorblokfluit en piano 00:04:30
 • Even zweven, 1999
  piano 00:01:40
 • Evident, efficient, consequent, 1993
  klavier solo 00:05:00
 • Expansie, 1998
  piano 00:01:30
 • Exsurge, 1965
  koor a cappella 00:01:15
 • F", 1970
  12 blokfluiten 00:04:30
 • Façade, 1992
  Sopraan en harp 00:00:54
 • Françoise, 2008
  Tenor en piano 00:02:30
 • Frans'ze tuin I, 1973
  piano 00:02:00
 • Frans'ze tuin II, 1974
  piano 00:02:00
 • Fries, 1981
  piano vierhandig 00:07:33
 • Fries in grijs, 1983
  piano vierhandig 00:07:00
 • Gealterneerd, 2006
  piano 00:01:00
 • Gedachtenloos, 2004
  piano 00:02:52
 • Gedwarrel, 1985
  piano 00:00:30
 • Geen, 1996
  gemengd koor a cappella 00:02:06
 • Geerts pianoboek, 1976
  piano 00:18:00
 • Gehoor op oneindig, 1997
  piano 00:01:30
 • Gehoor op oneindig 2, 1999
  piano 00:01:30
 • Geproesterol, 1994
  blokfluit solo 00:05:45
 • Gespiegelte, 1971
  vrouwenstem en orgel 00:05:00
 • Gestuurd handwerk voor vingers, 1994
  piano 00:03:12
 • Grensverleggend grijs, 1983
  xylofoon en marimba 00:05:17
 • Groot kwartetboek, 1992
  blokfluitenkwartet 00:16:00
 • Grootste beweging in kleinst denkbare ruimte, 1971
  piano 00:02:00
 • Hall-wand, 1979
  5 trompetten en 3 trombones 00:07:00
 • Heelal 1, 2004
  piano 00:02:21
 • Heelal 2, 2004
  piano 00:01:50
 • Heelal 3, 2004
  piano 00:02:24
 • Heelal 4, 2004
  piano 00:01:12
 • Heelal 5, 2004
  piano 00:01:00
 • Heptominomania, 1994
  harp 00:11:20
 • Herman Roelstraete - Memoriaal, 1988
  orgel 00:05:00
 • Het Akid kwartet, 1993
  klarinet, altsax, tenorsax en bariton 00:02:45
 • Het gejuich der intervallen, 1987
  koor a cappella 00:10:00
 • Het onvoorspelbare, 2003
  piano 00:01:54
 • Het pianoboek van Antje Speliers, 1992
  piano 00:16:00
 • Het verschijnen en verdwijnen, 2003
  piano 00:01:42
 • Hier en nu, 1987
  koor a cappella 00:02:30
 • Hoe alles draait en keert, 1996
  piano 00:01:36
 • Hoe dan ook, 2005
  piano 00:02:30
 • Hoe dan ook bis, 2005
  piano 00:02:30
 • Hoe men sleur doorbreekt, 1998
  piano 00:01:30
 • Hou toch op, 2000
  Gemengd Koor a cappella 00:03:30
 • Hou wat sneeuw achter de hand, 2002
  gemengd koor a cappella 00:04:00
 • Hulde aan Lucien Goethals, 1999
  4 trompetten in ut 00:01:00
 • Hulpeloos, 1996
  piano 00:02:24
 • I Fratelli della carità, 1994
  piano 00:03:15
 • Ieder ogenblik kan het gedaan zijn..., 1976
  instrumentisten ad libitum 00:04:30
 • Ik kan het ook niet helpen, 2001
  piano 00:03:00
 • Ik kwam er lestmaal, 1970
  Sopraan en 2 fluiten 00:01:30
 • In, 1979
  koor a cappella 00:07:00
 • In het teken van de vertikale gloed, 1992
  6 saxofoons 00:17:00
 • In nomine C', 1978
  orgel 00:07:21
 • In nomine S.I., 1979
  klokkenspel met klavier 00:05:15
 • In stromen van fysisch licht, 1992
  koor a cappella 00:18:00
 • Installaties, 1983
  blokfluitenkwartet 00:05:00
 • Intiem contrapunt (1 tot 10), 2007
  piano 00:22:42
 • Intuitief, wel standvastig, 1993
  klavier solo 00:02:45
 • Irigatie, 1989
  fluit, fagot en klavier 00:04:00
 • Ja! maar ja!, 1999
  gemengd koor a cappella 00:00:45
 • Jef Verheyen - Memoriaal, 1989
  trombone 00:04:00
 • Jef Verheyen, le peintre flamand, 1980
  5 trombones 00:06:00
 • Jesus Kerst van Nazareene, 1967
  koor a cappella 00:03:00
 • Kanalisatie, 1971
  piano 00:03:00
 • Kanon-gevolg in sol, 1971
  instr. ad lib. 00:05:00
 • Kanonisch Gespiegelte, 1976
  gemengd koor a cappella 00:03:00
 • Karel Goeyvaerts - Memoriaal, 1994
  klavier solo 00:06:40
 • Kataloog in grijs -1-, 1984
  marimba solo 00:04:00
 • Kennelijk lyrisch, 2006
  piano 00:03:00
 • Kinderspel, 2002
  piano 00:14:40
 • Kinderspel 1, 2002
  piano 00:02:00
 • Kinderspel 2, 2002
  piano 00:00:48
 • Kinderspel 3, 2002
  piano 00:00:30
 • Kinderspel 4, 2002
  piano 00:03:30
 • Kinderspel 5, 2002
  piano 00:04:40
 • Kinderspel 6, 2002
  piano 00:00:24
 • Kinderspel 7, 2002
  piano 00:00:24
 • Kinderspel 8, 2002
  piano 00:00:40
 • Kinderspel 9, 2002
  piano 00:01:48
 • Klankstuk 01, 2007
  piano 00:03:00
 • Klankstuk 03, 2007
  piano 00:04:40
 • Klankstuk 04, 2007
  piano 00:01:20
 • Klankstuk 05, 2007
  piano 00:02:30
 • Klankstuk 06, 2007
  piano 00:01:00
 • Klankstuk 07, 2007
  piano 00:04:00
 • Klankstuk 08, 2007
  piano 00:01:40
 • Klankstuk 09, 2007
  piano 00:01:15
 • Klankstuk 10, 2007
  piano 00:01:10
 • Klankstuk 11, 2007
  piano 00:03:00
 • Klankstuk 12, 2007
  piano 00:01:20
 • Klankstuk 13, 2007
  piano 00:02:25
 • Klankstuk 14, 2007
  piano 00:03:30
 • Klankstuk 15, 2007
  piano 00:01:00
 • Kleine oneindigheid 2, 2004
  piano 00:01:54
 • Kleine vegetatie, 1974
  blokfluit solo 00:01:00
 • Kleinklank (1 tot 19), 2007
  piano 00:00:00
 • Kleinood 01, 2007
  piano 00:03:40
 • Kleinood 02, 2007
  piano 00:03:40
 • Kleinood 03, 2007
  piano 00:01:50
 • Kleinood 04, 2007
  piano 00:02:00
 • Kleinood 05, 2007
  piano 00:01:00
 • Kleinood 06, 2007
  piano 00:02:00
 • Kleinood 07, 2007
  piano 00:04:00
 • Kleinood 08, 2007
  piano 00:03:00
 • Kleinood 09, 2007
  piano 00:04:00
 • Kleinood 10, 2007
  piano 00:02:30
 • Kleinood 11, 2007
  piano 00:04:00
 • Kleinood 12, 2007
  piano 00:01:15
 • Kleinood 13, 2007
  piano 00:02:00
 • Kleinood 14, 2007
  piano 00:04:00
 • Kleinood 15, 2007
  piano 00:02:50
 • Knokke - De Judestraat 64, 2003
  2 blokfluiten 00:05:00
 • Koor zonder woorden, 2002
  gemengd koor a cappella 00:03:00
 • Koor zonder woorden (2), 2004
  gemengd koor a cappella 00:01:50
 • Koperen kwintet, 1981
  2 trompetten, hoorn in F, trombone en bastrombone 00:03:55
 • Laat werk 01, 2004
  piano 00:01:30
 • Laat werk 02, 2004
  piano 00:22:00
 • Laat werk 03, 2004
  piano 00:01:46
 • Laat werk 04, 2004
  piano 00:02:36
 • Laat werk 05, 2004
  piano 00:01:00
 • Laat werk 06, 2004
  piano 00:01:00
 • Laat werk 07, 2004
  piano 00:01:42
 • Laat werk 08, 2004
  piano 00:01:30
 • Laat werk 09, 2004
  piano 00:07:12
 • Laat werk 10, 2004
  piano 00:03:48
 • Laat werk 12, 2004
  piano 00:03:52
 • Laat werk 14, 2004
  piano 00:01:20
 • Laat werk 15, 2004
  piano 00:01:12
 • Laat werk 16, 2004
  piano 00:04:24
 • Laat werk 17, 2004
  piano 00:03:30
 • Laat werk 18, 2004
  piano 00:04:42
 • Laat werk 19, 2004
  piano 00:03:00
 • Laat werk 20, 2004
  piano 00:01:24
 • Langs hoeken en kanten, 1990
  blokfluitenkwartet 00:13:00
 • Lappen-stuk, 1980
  mondharmonica, viool, contrabas, piano, fluit, hobo, klarinet, hoorn, fagot 00:10:20
 • Late spiegels, 1984
  fluit, hobo, piano en contrabas 00:07:07
 • Le bal du Rat mort, 1988
  viool en piano 00:04:00
 • Le charme des impossibilités, 1997
  fluit, viool en klavier 00:07:00
 • Leens pianoboek, 1976
  piano 00:14:00
 • Libbe dibbe libbe dib dib, 1981
  koor a cappella 00:06:00
 • Lichtspleten, 1996
  blokfluitenkwartet 00:12:00
 • Lief, mi hevet u minne, 1996
  koor a cappella 00:05:00
 • Liever misschien dan alleszins, 2007
  2 vibrafoons, 3 marimbas en pauken 00:13:00
 • Lieves pianoboek, 1976
  piano 00:18:00
 • Lof der onuitspreekbaarheid, 1996
  gemengd koor a cappella 00:02:00
 • Ma weeral, 1981
  gemengd koor a cappella 00:11:00
 • Mam, 1972
  blokfluitenkwartet 00:01:00
 • Marialied, 1988
  gemengd koor a cappella 00:02:00
 • Marialied, 2010
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Martinus Honoratus, 1996
  gemengd koor a cappella 00:04:00
 • Möbius alom 1, 2005
  piano 00:02:15
 • Möbius alom 2, 2006
  piano 00:01:06
 • Möbiusband 01, 2001
  piano 00:04:00
 • Möbiusband 02, 2001
  piano 00:01:20
 • Möbiusband 03, 2001
  piano 00:02:53
 • Möbiusband 04, 2001
  piano 00:04:00
 • Möbiusband 05, 2001
  piano 00:02:06
 • Möbiusband 06, 2001
  piano 00:02:30
 • Möbiusband 07, 2001
  piano 00:02:40
 • Möbiusband 08, 2001
  piano 00:04:00
 • Möbiusband 09, 2001
  piano 00:03:45
 • Möbiusband 10, 2001
  piano 00:04:30
 • Möbiusband 11, 2001
  piano 00:01:36
 • Möbiusband 12, 2001
  piano 00:03:00
 • Möbiusband 13, 2001
  piano 00:01:26
 • Möbiusband 14, 2001
  piano 00:04:48
 • Möbiusband 15, 2001
  2 violen, alt en cello 00:12:00
 • Media Vita, 1982
  klokkenspel met klavier 00:04:00
 • Melkweg 1, 2004
  piano 00:02:00
 • Melodie binnen de perken, 2003
  piano 00:00:51
 • Melos binnenin, 2005
  piano 00:01:15
 • Mens, leef! (1 tot 25), 2008
  piano 01:01:16
 • Met gekend elan, 2002
  tenorblokfluit of hobo of dwarsfluit en orgel 00:04:40
 • Met gekend elan, 2002
  tenorblokfluit en orgel 00:04:40
 • Met gekend elan, 2002
  hobo en orgel 00:04:40
 • Met gekend elan, 2002
  dwarsfluit en orgel 00:04:40
 • Met vel, rand en tand, 2001
  slagwerktrio 00:11:20
 • Met z'n twaalven, 2001
  12 blokfluiten 00:08:00
 • Mo-nu-ment 1, 2002
  beiaard solo 00:01:42
 • Mo-nu-ment 2, 2002
  beiaard solo 00:01:45
 • Mo-nu-ment 3, 2002
  beiaard solo 00:01:15
 • Monolieten 1, 1990
  3 slagwerkers 00:15:00
 • Monolieten 2, 1991
  slagwerkensemble 00:08:30
 • Mundo omnes omnibus mundus, 2001
  gemengd koor a cappella 00:01:42
 • Muziek om het geld de baas en het leven aan te kunnen, 2004
  piano 00:01:10
 • Muziek vol leven, vol muziek, 1986
  4 trompetten, 3 trombones en tuba 00:03:00
 • Muziek voor toetsenbord, 1977
  piano 00:05:00
 • Muziek voor toetsenbord [2], 1999
  piano 00:28:06
 • Muziek-treintje voor Simone, 1984
  fluit, hobo, klarinet, fagot, trompet, hoorn, trombone 00:02:00
 • Naaf - Leven - Loop, 1973
  gemengd koor a cappella 00:08:00
 • Naar motie, motiefsgewijs, gemotiveerd, 2006
  gemengd koor a cappella 00:15:30
 • Nastuk in blauw, 2002
  piano 00:04:12
 • Nauwelijks, 2005
  piano 00:01:00
 • Ne-wu-dahs, 1971
  gemengd koor a cappella 00:00:30
 • Nec sine nomine, 1997
  orgel 00:05:30
 • Nec sine nomine, 1997
  orgel 00:05:30
 • Nevel tot leven, 2002
  3 blokfluiten 00:06:30
 • Niet elke minuut duurt even lang, 1993
  blokfluit en marimba (met handslagwerk) 00:15:00
 • Niet nodeloos, 2006
  piano 00:02:00
 • Niet te stoppen, 2005
  piano 00:01:06
 • Niet te versmaden, 2005
  piano 00:02:24
 • Niet voor de hand, 2005
  piano 00:03:00
 • Niettegenstaande, 2003
  2 violen, alt en cello 00:03:00
 • Nog een miniaturensliert, 2008
  viool, cello en piano 00:08:12
 • Nokke ma' voort, 1998
  Sopraan en piano 00:03:10
 • Nonak, 1972
  blokfluitenkwartet 00:01:00
 • Noodzaak van ommekeer - ommekeer van noodzaak, 2004
  blokfluitenkwartet 00:03:30
 • Nutslen, 1977
  piano 00:07:35
 • O als ik dood zal zijn, 1960
  koor a cappella 00:01:10
 • O ja wi no, 1986
  gemengd koor a cappella 00:04:00
 • Ohne titel (5), 1972
  gemengd koor a cappella 00:01:30
 • Omtrent A-B-C, 1984
  blokfluitenkwintet 00:15:00
 • Omtrent h-c, 1979
  fluit, hobo, klarinet, fagot, trompet, hoorn, trombone en contrabas 00:10:00
 • Omtrent Sib ., 1977
  hobotrio 00:23:00
 • Onnoembaar, 1996
  piano 00:05:42
 • Ons is gheboren nu ter tijt, 1967
  koor a cappella 00:02:00
 • Onstuitbaar - onweerlegbaar, 1999
  klokkenspel met klavier 00:02:24
 • Ontplooiing, 1993
  koor a cappella 00:05:00
 • Onverkoopbare muziek, 1985
  instrument ad libitum 00:09:10
 • Op de fles, 2001
  4 blokfluiten 00:04:30
 • Op de fles, 2007
  4 spelers en 16 flessen 00:00:00
 • Openbaring, 1998
  piano 00:01:00
 • Orgelstuk, 1977
  orgel 00:07:00
 • Orgelstuk in blauw, 1990
  orgel 00:10:30
 • Orpheus is in ons, 1987
  TV - opera 00:13:00
 • Orpheus is in ons, 1988
  opera 00:51:43
 • Ottoflotto, 1995
  dubbel blokfluitenkwartet 00:10:00
 • Palindromata, 1999
  fluit, viool, cello, piano 00:05:15
 • Pentakel, 1977
  hobo 00:08:25
 • Periferisch - Diagonaal - Concentrisch, 1972
  blokfluitenkwartet 00:04:10
 • Permutationeel, 1998
  piano 00:01:24
 • Pianostuk 1, 1975
  piano 00:01:30
 • Pianostuk 2, 1975
  piano 00:01:00
 • Pianostuk 3, 1975
  piano 00:01:00
 • Playing the bells out of tower, 1978
  klokkenspel met klavier 00:08:10
 • Probabiliter, 1983
  klokkenspel met klavier 00:05:00
 • Raedschelders, 1992
  piano 00:00:27
 • Rechts en averechts, 2002
  piano 00:02:48
 • Rechttoe-rechtaan, 2000
  5 trompetten 00:01:50
 • Redno-ne-nevob, 1971
  koor a cappella 00:00:30
 • Regen in Gent, 1984
  piano 00:03:00
 • Reinier, 1989
  koor a cappella 00:30:00
 • Sans titre (6), 1972
  gemengd koor a cappella 00:01:00
 • Sax-Memorial, 1994
  saxofoonkwartet 00:08:30
 • Saxo-trio, 1976
  piano en 2 saxofoons 00:06:30
 • Schraal, 2005
  piano 00:02:15
 • Senza titra (3), 1972
  gemengd koor a cappella 00:02:00
 • Sine nomine (4), 1972
  gemengd koor a cappella 00:01:00
 • Slegov erar, 1972
  blockfluit, hobo, viool, clavecimbel en cello 00:01:40
 • Sliert van miniaturen, 2000
  fagot en cello 00:09:20
 • Smid, 1981
  koor a cappella 00:01:20
 • Smook, 1996
  piano 00:01:48
 • Snarenkwintet, 1976
  2 violen, altviool, cello en contrabas 00:05:00
 • Sneeuw, 1973
  kwintet; bezetting ad libitum 00:07:30
 • Solo, 1992
  blokfluit solo 00:01:20
 • Solo per Solam, 1991
  viool 00:02:20
 • Solo per Solum, 1992
  fagot 00:08:30
 • Spel van pulsen, 2005
  piano 00:01:36
 • Spiegel, 1988
  koor a cappella 00:03:30
 • Spiegelbeeld, 1988
  koor a cappella 00:01:30
 • Spreuk - Aan niets komt een einde - 2, 1999
  gemengd koor a cappella 00:02:00
 • Staalkaarten voor een hoboconcert, 1991
  hobo en orkest 00:20:00
 • Stadhuis-klank, 1997
  13 trompetten 00:03:00
 • Stadssteeg, 1977
  dubbel blaassextet (6 hobo's, 4 trompetten, 2 trombones) 00:09:00
 • Stapeling, 1992
  gemengd koor a cappella 00:02:00
 • Stemmingen, 1994
  orgel en trompet 00:09:15
 • Stemmingen temeer, 1994
  orgel en trompet 00:08:42
 • Straatje zonder einde, 1985
  3 trompetten, 2 trombones en tuba 00:02:30
 • Stuk in groen, 1990
  klarinet 00:07:00
 • Suae aetatis LXX, 2006
  piano 00:02:00
 • Teder raster, 1992
  gemengd koor a cappella 00:01:15
 • Tenga taihei, 1995
  gemengd koor a cappella 00:02:30
 • Ternauwernood, 2005
  piano 00:00:50
 • Testdag, 1999
  piano 00:03:15
 • The great variation, 1974
  orgel 00:09:00
 • The sound of noise, 1974
  orgel 00:05:20
 • Tijdsrekking, 1999
  altblokfluit en piano of clavecimbel 00:06:00
 • Tijdsrekking, 1999
  altblokfluit en piano 00:06:00
 • Tijdsrekking, 1999
  altblokfluit en clavecimbel 00:06:00
 • Titel-loos, 1975
  fluit, viool, altviool en cello 00:05:00
 • Toetsenstuk voor Lucien Goethals, 1996
  klavier 00:07:00
 • Toetsing, 2000
  klavier 00:02:12
 • Tonen-Trappenhuisje voor Hanne, 1984
  klavier 00:00:30
 • Toonzetting voor beiaardautomaat 1, 2002
  beiaard solo 00:01:00
 • Toonzetting voor beiaardautomaat 2, 2002
  beiaard solo 00:00:36
 • Toonzetting voor beiaardautomaat 3, 2002
  beiaard solo 00:01:00
 • Toonzetting voor beiaardautomaat 4, 2002
  beiaard solo 00:01:36
 • Toonzetting voor beiaardautomaat 5, 2002
  beiaard solo 00:00:30
 • Totaal monotoon, 1969
  mannenkoor a cappella 00:00:50
 • Transformerende hiërarchie, 2006
  piano 00:03:50
 • Trio, 1998
  3 klarinetten 00:11:30
 • Tristitia aurea, 1996
  piano 00:05:20
 • Trouw-stap, 1998
  piano 00:02:15
 • Tunnel, 1978
  koor a cappella 00:06:30
 • Tussen, 1986
  koor a cappella 00:01:30
 • Tussendoortje, 2001
  piano 00:05:00
 • Tussenstuk in rood, 1990
  piano 00:03:00
 • Twaalf voor vier, 2005
  dubbel blokfluitkwartet 00:13:30
 • Twee orgels, 1974
  2 orgels 00:04:30
 • Twee trompetten in ut, 2000
  2 trompetten in ut 00:01:12
 • Twee-delingen, 1999
  orgel 00:04:00
 • Twee-delingen, 1999
  orgel of strijktrio (viool, alt, cello) 00:04:00
 • Twee-delingen, 1999
  strijktrio 00:04:00
 • Untitled (2), 1971
  gemengd koor a cappella 00:03:00
 • Vaarwel, 1993
  gemengd koor a cappella 00:03:00
 • Van alle druk ontheven, 2004
  piano 00:09:00
 • Vaneigens, 2004
  piano 00:01:36
 • Vegetaal, 1995
  mannenkoor a cappella 00:05:00
 • Vergezicht 1, 2006
  piano 00:04:00
 • Vergezicht 2, 2006
  piano 00:02:45
 • Vers 6, 1961
  koor a cappella 00:01:20
 • Vier klankvlakken met dubbellijn, 2002
  piano 00:02:48
 • Vier korte stukken, 1976
  2 instrumenten 00:03:50
 • Vier tweeluiken, 2001
  piano 00:09:14
 • Villers-La-Ville, 1985
  koor a cappella 00:03:50
 • Voor het koor, 1977
  gemengd koor a cappella 00:02:10
 • Voor jou, 1974
  vrouwenkoor a cappella 00:05:00
 • Voor orgel 1, 1994
  orgel 00:02:30
 • Voor orgel 2, 1994
  orgel 00:01:30
 • Voor twee handen, 2002
  piano 00:01:12
 • Vooralsnog, 2004
  hoorn, trompet, trombone, tuba 00:00:50
 • Voorlopige stadia van een gegeometriseerde tijd, 1989
  electronische compositie 00:23:35
 • Voorstuk in paars, 1990
  piano 00:07:00
 • Vuurvast, 1993
  muziektheater 00:00:00
 • Waarheen?, 1998
  piano 00:09:00
 • Waarom niet nog?, 2006
  piano 00:01:12
 • Wat is daar nu aan?, 2004
  piano 00:03:42
 • Waterringen, 2006
  piano 00:03:00
 • Wek op, 1997
  orgel 00:06:00
 • Wellicht, 2005
  piano 00:01:30
 • Wentelingen, 1989
  kamerorkest 00:20:00
 • Wereld van volheid, 1992
  klavier solo 00:06:00
 • Wiel, 2005
  piano 00:00:54
 • Wildzang, 1995
  muziektheater 01:06:00
 • Wingerd in een natte zomer, 1974
  2 melodische instrumenten 00:01:15
 • Woekering tot aan de grens, 1992
  blokfluit en piano of clavecimbel 00:01:00
 • Woekering tot aan de grens, 1992
  blokfluit en piano 00:01:00
 • Woekering tot aan de grens, 1992
  blokfluit en clavecimbel 00:01:00
 • Woordloos, 1985
  gemengd koor a cappella 00:02:30
 • Yo soy yo, 2004
  piano 00:02:27
 • Zee, 2003
  piano 00:21:00
 • Zee 1, 2003
  piano 00:02:30
 • Zee 2, 2003
  piano 00:01:40
 • Zee 3, 2003
  piano 00:01:20
 • Zee 4, 2003
  piano 00:10:13
 • Zee 5, 2003
  piano 00:02:30
 • Zig-zag, 1998
  piano 00:01:36
 • Zin, 1999
  gemengd koor a cappella 00:02:00
 • Zin zeer zuiver 1, 1973
  gemengd koor a cappella 00:03:00
 • Zin zeer zuiver 2, 1973
  gemengd koor a cappella 00:01:40
 • Zonder omhaal, 2005
  piano 00:01:00
 • Zonder titel (1), 1971
  gemengd koor a cappella 00:09:30
Bladzijdes :