CeBeDeM

CeBeDeM

index
van de aangesloten componisten

CABUS, Peter

Peter CABUS (Mechelen, 1923-2000) begon te componeren onder impuls van Godfried Devreese, de toenmalige directeur van het Stedelijke Conservatorium van Mechelen. Hij startte zijn hogere muziekstudies aan het Lemmensinstituut (orgel bij Flor Peeters, piano bij Marinus De Jong), maar met het oog op een carrière als concertpianist ging hij zich verder bekwamen aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel (piano bij Charles Scharrès, kamermuziek bij André Gertler, compositie en fuga bij Jean Absil en Léon Jongen). Geleidelijk aan zou hij zich minder als uitvoerend muzikant manifesteren en meer als componist en pedagoog. Na een tijdlang te hebben gewerkt als leraar aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen en enkele muziekacademies, volgde Cabus in 1959 Devreese op als directeur van het Stedelijk Conservatorium. Daarnaast was hij als docent verbonden aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel (harmonie, contrapunt, compositie) en aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. In 1972 lag Cabus mee aan de basis van de oprichting van het Festival van Vlaanderen – afdeling Mechelen. De laatste twintig jaren van zijn leven was Peter Cabus ook lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

WERK
“De tonaliteit in de muziek vervult de samenbindende rol van de zwaartekracht in het dagelijkse leven, de atonaliteit behoort eerder tot het gebied van de ruimtevaart”. Deze metafoor, die Peter Cabus gebruikte toen hij in 1993 een lezing gaf over zijn tweede symfonie, typeert de visie die hij ontwikkeld had op het muziekgebeuren rondom hem en op de muziekgeschiedenis waarin hij een plaatsje verworven had. Cabus was in de eerste plaats een classicus, een man met groot respect voor de componisten die hem voorafgegaan waren. Voor hem waren Brahms en Beethoven nog steeds actueel. Dat nam niet weg dat hij tegelijk openstond voor het nieuwe. Hij volgde aandachtig de evolutie van de avant-garde doorheen de twintigste eeuw, en probeerde nu en dan nieuwe technieken in zijn eigen muziek te integreren (bijv. dodecafonie, zoals in het Klarinetkwartet uit 1962). Zelf gaf hij aan een evenwicht te willen vinden tussen het oude en het nieuwe. Toch kan men moeilijk om het gevoel heen dat het ultra-moderne, het hyper-avant-gardistische niet zijn ding was, maar dat hij het bijna als zijn morele plicht zag het een plaats te geven binnen zijn eigen muziek. Zijn wortels lagen zonder meer in de tonaliteit en de klassieke vormen.

Peter Cabus liet meer dan tweehonderd werken na. Een deel daarvan ontstond binnen de context van het muziekonderwijs: examenstukken, notenleerlessen, werken voor het symfonisch orkest van het Mechelse Conservatorium, pianosonatines … Zij werden geschreven vanuit een pedagogische behoefte. Naast de talrijke orkestwerken (met o.m. zes symfonieën en een tiental concerti) en kamermuziekwerken (met o.m. vier strijkkwartetten), die het grootste deel van Cabus’ oeuvre beslaan, vallen voorts vocale werken op naast een flink aantal werken waarin koperblazers een hoofdrol spelen. Uit de vocale werken spreekt een sterke verbondenheid met het Vlaamse culturele patrimonium: vaak gaat het om bewerkingen van volksliederen (bijv. Vier weverkens (1996)) of zettingen op tekst van Vlaamse dichters (bijv. Drie liederen op tekst van Paul Van Ostaijen (1985) of Het jonge jaar op tekst van Guido Gezelle (1986)). De bijzondere aandacht voor koperblazers laat zich verklaren door Cabus’ vriendschap met trompettist Theo Mertens. Verschillende composities (bijv. Suite voor kopers (1967)) schreef Cabus speciaal voor het naar Mertens genoemde koperensemble.

In zijn Tweede Symfonie (1956/57) zocht Peter Cabus een antwoord op de problemen die zich sinds enkele decennia binnen het genre stelden. Onder invloed van Stravinsky koos hij bewust voor de “pure geest van de pre-Beethoveniaanse periode”. De opbouw van de symfonie is een toonbeeld van evenwicht. Rondom een centraal scherzo staan twee langzame bewegingen die de overgang maken van en naar respectievelijk het openingsdeel en de finale. Binnenin opteert Cabus voor vrije tonale verhoudingen. Vaak combineert hij twee tonaarden die een halve toon of een kleine terts van elkaar verwijderd liggen.

Peter Cabus nam graag de Franse muziek tot voorbeeld, veel meer dan bijvoorbeeld de Duitse. De Franse invloed komt tot uiting in zijn Eerste Pianosonate (1958), waarin sommige passages heel dicht de stijl van Debussy benaderen. De klassiek opgebouwde sonate klinkt atonaal, maar nooit op een aggressieve manier: de typisch impressionistische “personantie” domineert. Heel anders is zijn Tweede Pianosonate (1974), die meer tonaal gedacht is en bestaat uit een prelude met variatiereeks.

Cabus’ voorliefde voor de variatievorm blijkt ook uit zijn Vierde Strijkkwartet (1995, herwerkt in 1997/98), waarin het zesde en laatste deel (i.e. de variatiereeks) ongeveer even lang duurt als de vijf voorgaande delen samen. Cabus zag dit late werk als een gepersonaliseerde samenvatting van de muziekgeschiedenis, omdat verschillende stijlen erin aan bod komen (organum, klassiek, romantisch, polytonaliteit, dodecafonie, …). Toch benadrukte hij dat het tonale standpunt altijd – in min of meerdere mate – aanwezig blijft.

Een aanzienlijk deel van de werken van Peter Cabus is uitgegeven bij Maurer in Brussel. Jean Maurer was een jeugdvriend van Cabus: beiden maakten ze een tijdlang deel uit van hetzelfde pianotrio. Ook CeBeDeM heeft een aantal van Cabus’ werken uitgegeven. Na zijn dood werden alle autografen op vraag van de componist geschonken aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.

SELECTIEVE WERKLIJST
- Orkest en concerti: Orkestvariaties (1938); zes symfonieën (1947, 1957, 1961, 1986, 1987, 1993); Sinfonietta (1951); Concerto voor trompet, trombone en orkest (1969); Ouverture in Oude Stijl voor strijkorkest (1972); Suite voor harmonieorkest (1981); Concertino voor vierhandig klavier en snaren (1984)
- Kamermuziek: Klaviertrio (1956); twee pianosonaten (1958, 1974); vier strijkkwartetten (1959, 1974, 1983, 1995/98); Houtblazerskwartet (1966); Klarinetkwintet (1976); Sonatina per contrabasso e piano (1997)
- Vocaal: De waterlelie voor mezzo en piano (1941); Twee psalmen voor bariton en piano (1963); Reinaert I (1966) en II (1974) voor bariton, koor en kopers, Minnelied voor koor (1981); Jan Hinnerk voor koor (1997)
- Kopers: Suite voor kopers (1967); Canto e ballo voor hoorn en piano (1974); Hymne en all’Inglese voor brass band (1978); Suite voor dubbel koperkwintet (1981)

SELECTIEVE BIBLIOGRAFIE
- P. CABUS, Vragen bij recente ontwikkelingen in het muziekonderwijs hier te lande, in Academiae Analecta, 48/1, Brussel, 1987, p. 57-65
- P. CABUS, Mijn tweede symfonie en haar plaats in het symfonisch landschap van België, in Academiae Analecta, 54/1, Brussel, 1954, p. 83-92
- B.-J. STEENS, Peter Cabus, biografie en oeuvrecatalogus (diss.), Mechelen, 1998
- Y. KNOCKAERT, Peter Cabus, in M. DELAERE, Y. KNOCKAERT en H. SABBE, Nieuwe muziek in Vlaanderen, Brugge, 1998, p. 110-111
- D. VON VOLBORTH-DANYS, art. Cabus, Peter, in S. SADIE (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2de uitg., 2001

SELECTIEVE DISCOGRAFIE
- Vier etudes voor vierhandig klavier (Pianoduo Kolacny), MUSICA A QUATTRO MANI, Eufoda 1244
- Concertstudie nr. 1, Concertstudie nr. 2, Sonate voor fluit en piano, DWELLING OF MUSES, Conservatorium Mechelen, SBCD 1519 EMS/CNR
- Twee Geuzenliederen (Quatuor Arte Del Suono), HARMONIES NOUVELLES EN 12 MOUVEMENTS POUR L’EUROPE, Pavane ADW 7321
- Facetten voor saxofoon en strijkers, BELGIAN WORKS FOR SAXOPHON, René Gailly 87081

[© 2003 Joris Compeers, voor MATRIX]

werken

 • 2e Concertstudie, 1988
  piano 00:03:10
 • Aak, 1986
  middenstem en piano 00:03:15
 • Adagio
  viool en orgel 00:01:50
 • Aladdin en de wonderlamp, 1972
  poppentheater 00:02:15
 • Ali Baba en de veertig rovers
  poppentheater 00:00:00
 • Alla caccia, 1989
  hoorn en piano 00:07:20
 • Alla caccia, 1989
  trombone en piano 00:07:20
 • Andante
  viool en piano 00:00:00
 • Andante cantabile, 1950
  klarinet en piano 00:02:20
 • Aria, 1960
  cello of altviool en piano 00:04:25
 • Aria, 1960
  cello en piano 00:04:25
 • Aria, 1960
  altviool en piano 00:04:25
 • Arioso en dans, 1977
  altviool en piano 00:06:45
 • Aymaru en de machtige Inca Capac, 1964
  poppentheater 00:00:00
 • Ballade, 1990
  klokkenspel met klavier 00:07:50
 • Ballade
  tenortrombone en piano 00:00:00
 • Ballade
  bastrombone en piano 00:00:00
 • Beginmethode voor notenleer - Deel 1, 1961
  zang en piano 00:00:00
 • Beginmethode voor notenleer - Deel 2, 1961
  zang en piano 00:00:00
 • Beweging in sonatevorm, 1968
  trompet (of trombone) en orkest 00:04:45
 • Beweging in sonatevorm, 1968
  trompet en orkest 00:04:45
 • Beweging in sonatevorm, 1968
  trombone en orkest 00:04:45
 • Beweging in sonatevorm, 1968
  trompet of trombone of hoorn en piano 00:04:45
 • Beweging in sonatevorm, 1968
  trompet en piano 00:04:45
 • Beweging in sonatevorm, 1968
  trombone en piano 00:04:45
 • Beweging in sonatevorm, 1968
  hoorn en piano 00:04:45
 • Beweging in sonatevorm, 1968
  hoorn en piano 00:04:45
 • Bezint nu de dag begint, 1970
  koperensemble 00:03:00
 • Blaaskwintet, 1978
  fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot 00:17:30
 • Canonische variatie, 1994
  vocaal duo en piano 00:03:55
 • Canto e ballo, 1974
  hoorn en piano 00:04:00
 • Canzonetta, 1997
  4 contrabassen 00:00:00
 • Concertino, 1984
  piano 4-handig en strijkers 00:16:00
 • Concertino, 1984
  piano vierhandig en strijkers 00:16:00
 • Concertino, 1953
  piano en orkest 00:19:00
 • Concertino, 1953
  2 piano's 00:19:00
 • Concertino in variatievorm, 1954
  2 piano's 00:13:30
 • Concertino in variatievorm, 1954
  piano en orkest 00:13:30
 • Concertino in variatievorm, 1954
  piano en strijkorkest 00:13:30
 • Concerto, 1965
  2 trompetten en strijkers 00:10:30
 • Concerto, 1950
  viool en piano 00:21:00
 • Concerto, 1950
  viool en orkest 00:21:00
 • Concerto, 1969
  trompet, trombone en piano 00:18:00
 • Concerto da camera, 1958
  orgel en strijkorkest 00:16:00
 • Concerto da camera, 1997
  orgel en strijkorkest 00:13:30
 • Concerto da camera, 1958
  piano 00:16:00
 • Concerto grosso, 1965
  4 klarinetten en piano 00:17:00
 • Concerto grosso, 1965
  4 klarinetten en kamerokest 00:17:00
 • Concerto in E, 1940
  2 piano's 00:14:00
 • Concerto in E, 1940
  piano en orkest 00:14:00
 • Concertstudie nr.1, 1959
  piano 00:04:35
 • Concertstuk, 1974
  trombone en piano 00:06:10
 • Danssuite
  viool en piano 00:00:00
 • De geestelijke bruiloft, 1954
  Tenor, fluit, klarinet, harp en cello 00:14:35
 • De gelaarsde kat, 1970
  poppentheater 00:04:35
 • De Indische waterlelies
  poppentheater 00:00:00
 • De meimorgen, 1950
  Sopraan en piano 00:02:20
 • De Waterlelie, 1941
  middenstem en piano 00:01:10
 • Dijlelied, 1963
  Kinderkoor en piano 00:02:00
 • Divertimento, 1975
  fluit, viool en altviool 00:13:00
 • Divertimento, 1985
  3 fagotten 00:11:55
 • Divertimento, 1970
  septet 00:15:30
 • Divertimento concertante, 1987
  fluit, viool, cello en strijkers 00:14:40
 • Divertimento per archi, 1974
  strijkorkest 00:11:15
 • Doornroosje, 1969
  poppentheater 00:13:40
 • Drie bewegingen, 1962
  3 trompetten 00:02:30
 • Drie bewegingen, 1975
  piano 00:05:00
 • Drie concertstudies, 1990
  2 piano's 00:09:00
 • Drie dansliedjes, 1959
  Kinderkoor en piano 00:02:55
 • Drie Gezelle-liederen, 1955
  middenstem en piano 00:08:50
 • Drie Inventies, 1992
  piano 00:02:35
 • Drie liederen, 1991
  middenstem en piano 00:04:20
 • Drie liederen, 1990
  Mezzosopraan en piano 00:02:30
 • Drie liederen op tekst van Paul Van Ostaijen, 1985
  Sopraan en piano 00:00:00
 • Drie oud-Nederlandse liederen, 1969
  koor a cappella 00:06:10
 • Drie rondo's voor orkest, 1970
  orkest 00:08:25
 • Drie schetsen voor kopers, 1971
  kopers 00:00:00
 • Drie stukken, 1996
  2 klarinetten, cello en piano 00:08:30
 • Drie vocalises, 1974
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Drink to me only, 1970
  4 gelijke stemmen en piano 00:03:30
 • Duo, 1962
  2 trompetten 00:01:10
 • Duo
  2 hoorns 00:00:00
 • Early one morning..., 1997
  4 gelijke stemmen (koor of Soli) en piano 00:02:15
 • Een Limburgse ouverture, 1989
  orkest 00:08:00
 • Een paar anonieme variaties (w.o. zelfs een posthume), 1995
  viool en altviool 00:00:00
 • Elégia, 1964
  2 trompetten, hoorn en 2 trombones 00:03:00
 • Elf bagatellen, 1969
  piano 00:12:00
 • Elf grafgedichten, 1971
  Recitant, Mezzosopraan, Bariton, koor en kamerorkest 00:45:00
 • Epiloog, 1986
  piano 00:00:00
 • Etude nr.7
  trommel en piano 00:00:00
 • Facetten, 1974
  altsaxofoon en strijkorkest 00:13:30
 • Facetten, 1974
  altsaxofoon en piano 00:13:30
 • Fanfare
  fanfare 00:00:00
 • Fantasia, 1954
  piano 00:05:00
 • Fantasia, 1978
  2 trompetten, hoorn, trombone en tuba 00:06:10
 • Fantasie over "Zeg kwezelke, wilde gij dansen", 1972
  slagwerk en kopers 00:04:00
 • Feestmuziek, 1974
  fanfare 00:07:00
 • Five nursery rhymes for a young Lady, 1996
  Mezzosopraan en piano 00:07:05
 • Fluitkwartet, 1964
  fluit en strijktrio 00:19:30
 • Fuga en Toccata, 1958
  trombone en piano 00:07:40
 • G'schichten aus dem Hertogenwald, 1979
  piano 00:00:00
 • Gegevens voor improvisatie, 1990
  beiaard solo 00:00:00
 • Genealogies, 1978
  strijkorkest 00:05:00
 • Gioco, 1989
  trompet en piano 00:05:40
 • Grottesco, 1984
  2 trompetten, hoorn, trombone en tuba 00:03:10
 • Herinnering aan een lied..., 1992
  piano 00:01:10
 • Het dorp, 1976
  Kinderkoor en piano 00:08:00
 • Het dorp, 1976
  kinderkoor en klein orkest 00:08:00
 • Houtblazerskwartet, 1966
  fluit, hobo, klarinet en fagot 00:14:30
 • Hymne à la Mer du Nord, 1951
  gemengd koor en piano 00:06:00
 • Hymne en All'inglese, 1978
  fanfare 00:09:45
 • In memoriam Burgemeester A. Spinoy, 1961
  kamerorkest 00:04:45
 • In Memoriam R. Veremans
  trompet en orgel 00:00:00
 • Interludium, 1963
  orkest 00:06:50
 • Intermezzo, 1946
  gemengd koor en orkest 00:00:00
 • Intrada
  3 trompetten, hoorn en 2 trombones 00:01:00
 • Intrada, 1983
  harmonieorkest 00:01:00
 • Intrada en hymne, 1964
  4 Thebaanse trompetten 00:03:15
 • Intredemuziek, 1971
  koper en slagwerk 00:01:30
 • Inventies, 1975
  4 klarinetten en strijkers 00:17:15
 • Jesu corona virginum, 1963
  koor en orgel 00:05:30
 • Jozef in Dothan, 1966
  muziektheater 00:16:05
 • Jubileummars SW-100, 1982
  harmonieorkest 00:00:00
 • Klarinetkwartet, 1962
  klarinettenkwartet 00:11:00
 • Klarinetkwintet, 1976
  klarinet en strijkkwartet 00:17:10
 • Klaviertrio, 1956
  viool, cello en piano 00:15:15
 • Klein impromptu, 1989
  piano 00:01:45
 • Kleine fanfare, 1968
  2 trompetten, hoorn en trombone 00:01:35
 • Kleine rapsodie, 1994
  piano 00:07:00
 • Kleine suite
  kamerorkest 00:09:10
 • Kwartet, 1983
  4 saxofoons 00:12:30
 • Kwartet voor fluiten, 1977
  fluitkwartet 00:10:25
 • Lento, 1962
  2 trompetten en 2 trombones 00:01:20
 • Lento e Tempo di marcia, 1957
  trompet en piano 00:04:45
 • Lezing op zicht, 1972
  klavier 00:00:00
 • Lezing op zicht voor trompet, 1972
  trompet en piano 00:00:00
 • Lucifer, 1963
  muziektheater 00:50:00
 • Marialied, 1963
  Kinderkoor en piano 00:00:00
 • Menuet en rondeau
  orgel 00:05:00
 • Minnelied, 1981
  gemengd koor a cappella 00:03:20
 • Modale mars, 1999
  cornet en piano of slagwerk 00:00:00
 • Modale mars, 1999
  cornet en piano 00:00:00
 • Modale mars, 1999
  cornet en slagwerk 00:00:00
 • Muziek voor baloefening
  piano 00:03:50
 • Muziek voor de Hanswijkprocessie
  3 trompetten en trombone 00:00:00
 • Muziek voor oefening met sluiers
  piano 00:03:30
 • Muziek voor oefeningen met knotsen
  piano 00:03:40
 • Muziek voor orgel, kopers en percussie, 1978
  orgel, kopers en slagwerk 00:19:00
 • Muziek voor turnoefeningen
  piano 00:00:00
 • Muziek voor twaalf hoorns, 1975
  12 hoorns 00:05:10
 • Na een concert, 1992
  cello en piano 00:01:35
 • Negen miniaturen, 1972
  piano 00:02:35
 • Notenleer - Deel 3, 1961
  zang en piano 00:00:00
 • Notenleer - Deel 4, 1996
  zang en piano 00:00:00
 • Notenleer - Deel 5, 1997
  zang en piano 00:00:00
 • Notenleer - Deel 6
  zang en piano 00:00:00
 • Notturno, 1999
  hoorn en gitaar 00:05:00
 • Openingsfanfare, 1962
  2 trompetten, 2 hoorns en 2 trombones 00:02:00
 • Openlucht Muziek
  2 trompetten en 2 trombones X4 00:05:35
 • Ouverture in oude stijl, 1972
  strijkorkest 00:05:00
 • Ouverture over "Er is maar één land", 1974
  slagwerk, orgel en kopers 00:00:00
 • Ouverture over een lied van Jef Van Hoof, 1983
  Recitant, koor en orkest 00:00:00
 • Ouverture over een lied van Jef Van Hoof, 1983
  Recitant en piano 00:00:00
 • Ouverture over zes Vlaamse liederen, 1977
  fanfare 00:06:30
 • Overwegingen bij een Zuidamerikaans motief, 1972
  bastrombone en piano 00:04:30
 • Panis angelicus, 1940
  gemengd koor en orgel 00:01:40
 • Parafrase op "Daar zat een sneeuwwit vogeltje"
  viool en piano 00:00:00
 • Parafrase over "Blijheidslied" van Mestdagh, 1971
  koper en slagwerk 00:02:45
 • Passacaglia, 1962
  koperkwintet, harp, orgel en 2 pauken 00:06:30
 • Pezzi a tre, 1998
  tuba, hoorn en trombone 00:13:00
 • Piccola Partita Festiva, 1995
  cello, piano en strijkers 00:08:55
 • Piccola Partita Festiva, 1995
  cello en piano 00:08:55
 • Piccola rapsodia, 1994
  piano 00:04:45
 • Pinokkio, 1971
  poppentheater 00:10:20
 • Portrait d'un Gentilhomme, 1998
  Sopraan, fluit, 3 cello's en vibrafoon 00:25:00
 • Portrait d'un Gentilhomme, 1998
  Sopraan en piano 00:25:00
 • Préambule, 1996
  gitaar 00:00:00
 • Preludium, 1950
  piano 00:02:00
 • Preludium e tema con variazione, 1956
  piano 00:05:35
 • Preludium en fuga, 1991
  blokfluit en piano 00:00:00
 • Preludium en Rondo, 1979
  6 saxofoons 00:05:15
 • Preludium koraal en fughetta, 1966
  orgel 00:04:15
 • Puer natus est, 1946
  gemengd koor en piano 00:06:00
 • Quelques leçons d'histoire de la musique, 1997
  piano 00:02:15
 • Rapsodie, 1964
  trompet, trombone, kopers en slagwerk 00:07:00
 • Rapsodie, 1974
  klarinettenkwartet 00:08:00
 • Rapsodie alla francese, 1998
  piano 00:00:00
 • Rapsodie over twee Oudvlaamse liederen, 1976
  2 saxofoons, slagwerk en piano 00:07:50
 • Reinaert I, 1966
  kinderkoor en orkest 00:15:20
 • Reinaert II, 1974
  emengd koor, 2 trp., hoorn, trb. en bastuba 00:40:10
 • Rhapsodie, 1977
  slagwerk en piano 00:05:30
 • Rhapsody for brass band, 1988
  fanfare 00:15:15
 • Romance voor violen
  poppentheater 00:00:00
 • Rondo ostinato, 1967
  trompet en piano 00:01:45
 • Rondoletto burlesco, 1983
  2 trompetten, hoorn, trombone en tuba 00:00:00
 • Rouwmuziek voor blazers, 1965
  harmonieorkest 00:05:00
 • Serenade, 1939
  piano 00:02:45
 • Sinfonia, 1964
  kamerorkest 00:15:00
 • Sinfonia concertante, 1973
  klavecimbel, piano en strijkorkest 00:13:00
 • Sinfonietta, 1951
  orkest 00:14:00
 • Sneeuwwitje, 1968
  poppentheater 00:24:00
 • Soms is een hand getuige, 1983
  middenstem en piano 00:02:00
 • Sonata a tre, 1962
  trompet, hoorn en trombone 00:08:00
 • Sonata per organo, 1971
  orgel 00:10:00
 • Sonate, 1970
  slagwerk en klavier 00:09:00
 • Sonate, 1988
  cello en piano 00:22:45
 • Sonate, 1990
  trompet, trombone en piano vierhandig 00:25:00
 • Sonate, 1968
  4 klarinetten en diatonische harp 00:18:30
 • Sonate, 1968
  fluit en piano 00:11:00
 • Sonate, 1956
  viool 00:13:00
 • Sonate, 1947
  viool en piano 00:13:00
 • Sonate, 1962
  klarinet en slagwerk 00:15:00
 • Sonate nr.1, 1958
  piano 00:16:00
 • Sonate nr.2, 1974
  piano 00:16:10
 • Sonate voor twee piano's, 1977
  2 piano's 00:11:25
 • Sonatina, 1970
  fluit en piano 00:05:30
 • Sonatina II, 1997
  contrabas 00:07:15
 • Sonatina II, 1997
  contrabas en piano 00:07:15
 • Sonatine, 1969
  viool 00:07:00
 • Sonatine, 1969
  altviool 00:01:45
 • Sonatine, 1969
  cello 00:06:00
 • Sonatine, 1976
  contrabas 00:08:30
 • Sonatine, 1997
  viool en enkele slagwerkinstrumenten 00:06:00
 • Sonatine, 1967
  viool, cello en piano 00:05:45
 • Sonatine, 1950
  piano 00:00:00
 • Sonatine n°5, 1962
  piano 00:01:45
 • Sonatine n°6, 1989
  piano 00:03:25
 • Sonatine nr.1, 1950
  piano 00:05:30
 • Sonatine nr.2, 1955
  piano 00:04:00
 • Sonatine nr.3, 1959
  piano 00:05:15
 • Sonatine nr.4, 1960
  piano 00:06:00
 • Sonnet, 1977
  koor a cappella 00:02:50
 • Spiegel der zee, 1988
  Recitant, fluit, klarinet, cello en piano 00:25:00
 • Strijkkwartet nr. 1, 1959
  2 violen, alt en cello 00:15:05
 • Strijkkwartet nr. 2, 1974
  2 violen, alt en cello 00:11:15
 • Strijkkwartet nr. 3, 1983
  2 violen, alt en cello 00:23:00
 • Strijkkwartet nr. 4, 1995
  2 violen, alt en cello 00:31:45
 • Strijkkwartet nr. 4 (revisie), 1998
  2 violen, alt en cello 00:31:45
 • Strijktrio
  viool, altviool, cello 00:08:30
 • Stuk 1 voor koperblazers, 1962
  3 trompetten 00:00:00
 • Stuk 2 voor koperblazers
  4 trompetten 00:00:00
 • Suite, 1967
  kopers 00:09:00
 • Suite, 1981
  dubbel koperkwintet 00:08:35
 • Suite, 1980
  piano vierhandig 00:14:30
 • Suite voor blazerskwartet, 1978
  fluit, klarinet, hoorn en fagot 00:14:30
 • Suite voor harmonieorkest, 1981
  harmonieorkest 00:16:00
 • Symfonie nr.1, 1946
  orkest 00:33:00
 • Symfonie nr.2, 1957
  orkest 00:25:00
 • Symfonie nr.3, 1961
  orkest 00:19:00
 • Symfonie nr.4 voor strijkers, 1986
  strijkorkest 00:21:45
 • Symfonie nr.5, 1987
  orkest 00:36:30
 • Symfonie nr.6 (Sinfonia breve), 1993
  orkest 00:18:30
 • Symfonische dansen, 1963
  orkest 00:10:00
 • The lass of Richmond Hill, 1997
  koor a cappella 00:02:10
 • Thema met twee variaties, 1995
  fluit 00:00:45
 • Thema's voor improvisatie
  beiaard solo 00:00:00
 • There was a jolly miller..., 1997
  koor a cappella 00:01:10
 • Three Madrigals, 1993
  gemengd koor en piano 00:02:55
 • Three poems by R. Herrick and Th. Nash, 1966
  koor en strijkkwintet 00:05:15
 • Three poems by R. Herrick and Th. Nash, 1966
  Vrouwenkoor en piano 00:05:15
 • Tien eenvoudige stukken, 1992
  fluit solo met of zonder pianobegeleiding 00:13:20
 • Tien eenvoudige stukken, 1992
  fluit 00:13:20
 • Tien eenvoudige stukken, 1992
  fluit solo met pianobegeleiding 00:13:20
 • Tien inventies, 1975
  2 trompetten, 1 trombone, 2 piano's, 2 slagwerk 00:00:00
 • Tien stukken voor houtblazerstrio, 1989
  hobo, klarinet en fagot 00:16:30
 • Toegevoegde lessen en dictees
  zang en piano 00:00:00
 • Torenmuziek, 1978
  3 trompetten, 2 trombones en tuba 00:00:00
 • Tota pulchra es, 1999
  koor a cappella 00:00:00
 • Tredecim, 1970
  4 klarinetten en slagwerk 00:11:00
 • Trio, 1980
  fluit, viool en piano 00:11:00
 • Trois hommages, 1993
  piano 00:09:25
 • Twaalf korte pianostukjes, 1997
  piano 00:18:30
 • Twee bewegingen, 1971
  trompet en piano 00:06:00
 • Twee dansen, 1964
  piano 00:05:00
 • Twee dansen, 1972
  trompet en piano 00:04:45
 • Twee geuzenliederen, 1994
  strijkorkest 00:04:50
 • Twee geuzenliederen, 1994
  strijkkwartet 00:04:50
 • Twee Gezelle-liederen, 1961
  middenstem en piano 00:02:25
 • Twee koorwerkjes, 1975
  vrouwenkoor a cappella 00:01:30
 • Twee liederen naar schilderijen van Jan De Smedt, 1994
  Sopraan en 7 instrumentisten 00:06:45
 • Twee liederen naar schilderijen van Jan De Smedt, 1994
  Sopraan en piano 00:06:45
 • Twee liederen op Engelse teksten (versie 1), 1942
  Mezzosopraan en piano 00:04:20
 • Twee liederen op Engelse teksten (versie 2), 1942
  Sopraan en piano 00:04:20
 • Twee liederen op teksten van Fa Claes, 1982
  middenstem en piano 00:03:10
 • Twee motetten, 1985
  mannenkoor a cappella 00:03:15
 • Twee psalmen, 1963
  koor a cappella 00:00:00
 • Twee stukken, 1963
  hobo en harp 00:02:30
 • Twee stukken voor harp, 1962
  harp 00:05:00
 • Twee: een stel - 12?, 1993
  piano 00:07:30
 • Tweestemmige canonische inventies, 1994
  gemengd koor en piano 00:07:30
 • Vaarwel mijn broeder
  koperensemble 00:00:00
 • Valse du Capucin Gourmand, 1996
  piano 00:03:30
 • Van den plumenstrijkers ende quade tonghe, 1977
  gemengd koor a cappella 00:02:50
 • Variaties, 1971
  2 trompetten, hoorn, trombone en tuba 00:07:30
 • Variaties, 1977
  slagwerk en piano 00:07:20
 • Variaties op een thema van Neidhart von Reuenthal, 1954
  kamerorkest 00:11:45
 • Variaties op een thema van Neidhart von Reuenthal, 1954
  orkest 00:11:45
 • Variaties over twee Oudvlaamse volksliederen, 1979
  fanfare 00:10:40
 • Variaties voor harmonieorkest, 1989
  harmonieorkest 00:08:00
 • Variaties voor orkest, 1938
  orkest 00:09:00
 • Variazioni, 1956
  orkest 00:23:00
 • Veni Sancte Spiritus, 1964
  3 gelijke stemmen a cappella of 2 gelijke stemmen en orgel 00:00:00
 • Veni Sancte Spiritus, 1964
  koor a cappella 00:00:00
 • Veni Sancte Spiritus, 1964
  koor a cappella 00:00:00
 • Vier etudes voor piano vierhandig, 1994
  piano vierhandig 00:17:30
 • Vier gedichten van William Shakespeare, 1993
  middenstem en piano 00:08:00
 • Vier Gezelle-liederen, 1970
  middenstem en piano 00:00:00
 • Vier liederen, 1989
  Mezzosopraan en piano 00:10:05
 • Vier liederen op tekst van Karel Van Den Oever, 1970
  middenstem en piano 00:05:45
 • Vier stukken voor viool-solo, 1984
  viool 00:18:10
 • Vier weverkens, 1996
  kinderkoor a cappella 00:00:00
 • Vijf dansen, 1962
  orkest 00:14:00
 • Vijf Gezelle-liederen, 1977
  middenstem en piano 00:00:00
 • Vijf liederen op gedichten van Jos Smeyers, 1994
  middenstem en piano 00:13:25
 • Vijf oden van Horatius, 1991
  S., gemengd koor, viool solo en orgel 00:23:00
 • Vijf oud-Nederlandse liederen, 1976
  koor a cappella 00:08:40
 • Vijf Vlaamse liederen
  gemengd koor en kopers 00:00:00
 • Waar is nu hun moeder, 1956
  vocaal duo 00:02:00
 • Zes gemakkelijke stukjes, 1960
  piano 00:06:25
 • Zesderhande, 1991
  piano zeshandig 00:09:40
 • Zeven inventies voor dubbelrietkwartet, 1981
  hobo, Engelse hoorn en 2 fagotten 00:09:30
 • Zeven korte stukken, 1997
  orgel 00:08:05
Bladzijdes :