CeBeDeM

CeBeDeM

belgisch centrum
voor muziekdocumentatie

Tussen 1951 en 2015, was het Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie was actief als vereniging zonder winstoogmerk. Het stond onder de auspiciën van de Federale Overheid en wordt gesteund door Sabam en de Nationale Loterij om de promotie en uitvoering van de werken van Belgische hedendaagse componisten te stimuleren.

Het doel van CeBeDeM is het stimuleren van de expansie van Belgische hedendaagse muziek, zowel in België als in het buitenland. Om dit doel te bereiken verzamelt CeBeDeM de werken van zijn leden en publiceert ze, reproduceert niet-gepubliceerde partituren voor uitvoering of promotie, voorziet in orkestmateriaal, verzamelt en geeft alle informatie omtrent aangesloten componisten.

CeBeDeM was lid van I.A.M.I.C. (International Association of Music Information Centres), en in die hoedanigheid ook aangesloten bij I.M.C. (International Music Council). Het is ook lid van I.A.M.L. (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres).

Vanaf 2015 : De bibliotheek van de Koninklijke Conservatoria Brussel, geleid door het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts van de Erasmushogeschool Brussel en het Conservatoire royal de Bruxelles, heeft de Cebedemcollectie overgenomen. De biblotheek staat in voor de toegankelijkheid van de verzameling en voor het verhuren van orkestmateriaal.