CeBeDeM

CeBeDeM

belgisch centrum
voor muziekdocumentatie

Het Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie is een vereniging zonder winstoogmerk, gesticht in 1951. Het staat onder de auspiciën van de Federale Overheid en wordt gesteund door Sabam en de Nationale Loterij om de promotie en uitvoering van de werken van Belgische hedendaagse componisten te stimuleren.

Het doel van CeBeDeM is het stimuleren van de expansie van Belgische hedendaagse muziek, zowel in België als in het buitenland. Om dit doel te bereiken verzamelt CeBeDeM de werken van zijn leden en publiceert ze, reproduceert niet-gepubliceerde partituren voor uitvoering of promotie, voorziet in orkestmateriaal, verzamelt en geeft alle informatie omtrent aangesloten componisten.

Om deze taken te vervullen heeft het Centrum verschillende diensten en departementen ontwikkeld: een bibliotheek met muziekpartituren en opnames, een lees- en luisterzaal, een reproductie, verkoop en uitgave dienst, een verhuurdepartement en een promotiedienst.

CeBeDeM is lid van I.A.M.I.C. (International Association of Music Information Centres), en in die hoedanigheid ook aangesloten bij I.M.C. (International Music Council). Het is ook lid van I.A.M.L. (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres).